Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23906 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 764 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:33:29
#76787 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 641 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 13:00:24
#76206 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 491 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 10:44:45
#149630 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Hùng 2023-09-18 4:08:15
#102677 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 444 K C++ / 440 B umm 2022-11-17 12:03:59
#142085 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 643 B Đặng Hải Long 2023-07-06 9:06:22
#47469 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 468 K C++ 17 / 479 B abcxyz 2021-09-12 7:31:28
#135545 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 804 K C++ / 436 B yofwyst 2023-04-26 11:24:19
#100354 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 380 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-10 7:09:13
#137000 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 344 K C++ 17 / 718 B oppo 2023-05-06 6:28:08
#149504 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 4240 K C++ / 409 B vu yeu ngoc mai 2023-09-16 10:45:19
#50708 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 11 ms 444 K C++ / 411 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-11 14:14:21
#50670 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 11 ms 372 K C++ / 471 B SunflowerNguyen 2021-10-11 11:44:34
#58496 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 15 ms 400 K C++ / 336 B Chiju 2021-11-20 3:11:20
#58600 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 16 ms 344 K C++ / 487 B Lê Trung Hiếu 2021-11-20 18:58:35
#124173 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 71 ms 21132 K Python 3 / 245 B QuanCuLord 2023-03-02 7:41:46
#124174 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 73 ms 21192 K Python 3 / 400 B Nguyễn Văn Tài 2023-03-02 7:43:38
#113819 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 79 ms 21232 K Python 3 / 691 B Hoàng Huy 2023-01-01 18:03:13
#122340 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 85 ms 21820 K Python 3 / 452 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-21 8:04:08
#113733 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 88 ms 21184 K Python 3 / 541 B Trần Đình Nhật Duy 2023-01-01 7:15:12
#79821 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 438 ms 17436 K Java / 619 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:55:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: