Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#150758 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 1 K deptraivcl 2024-05-17 13:23:41
#62315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:16:44
#124034 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 320 K C++ 17 / 1016 B Đặng Hải Phong 2024-01-12 4:57:49
#48773 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 1015 B nguyen khac thu 2021-09-23 14:27:25
#150795 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 316 K C++ 17 / 995 B Trần Gia Hưng 2024-05-17 14:17:39
#103875 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 934 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:33:35
#150771 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 878 B ĐẶNG VIỆT HUY 2024-05-17 13:31:34
#125520 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 372 K C++ 17 / 878 B Tuấn Kiệt 2024-01-18 16:26:22
#101972 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 856 B Kripperz 2022-11-15 6:28:47
#150726 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 767 B Phan Quốc Triệu 2024-05-17 13:05:01
#23906 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 764 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:33:29
#122420 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 288 K C++ 17 / 731 B Trần Bình An 2024-01-07 8:21:28
#150763 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 324 K C++ 17 (Clang) / 719 B ???? 2024-05-17 13:25:50
#24320 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 336 K C++ / 715 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-28 14:07:55
#24308 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 715 B Trần Quang Huy 2020-12-28 13:57:21
#23883 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 715 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-21 4:30:19
#150753 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 256 K C / 700 B Ngoc 2024-05-17 13:19:51
#113819 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 79 ms 21232 K Python 3 / 691 B Hoàng Huy 2023-01-01 18:03:13
#61858 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 677 B trần minh hoàng 2021-12-09 13:25:52
#57917 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 657 B Lewjxz 2021-11-16 16:53:45
#76787 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 641 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 13:00:24
#150765 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 636 B V A 2024-05-17 13:26:52
#151142 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 368 K C++ 17 / 634 B Phạm Đức Thiện 2024-05-19 7:42:42
#79821 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 438 ms 17436 K Java / 619 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:55:32
#100269 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 586 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 4:13:27
#151131 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 372 K C++ / 582 B acquy 2024-05-19 6:48:22
#151132 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 320 K C++ 17 / 582 B Đào Quang Dũng 2024-05-19 6:50:13
#100775 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 580 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-11 3:57:35
#100267 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 562 B Trùm CUỐI 2022-11-10 4:12:51
#127159 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 252 K C++ 17 / 565 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 0:58:40
#121990 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 564 B accvip 2024-01-04 10:03:04
#121991 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-04 10:04:49
#113733 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 88 ms 21184 K Python 3 / 541 B Trần Đình Nhật Duy 2023-01-01 7:15:12
#100315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 384 K C++ 14 / 535 B Lường Ngọc An 2022-11-10 4:38:36
#23902 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 538 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-21 4:33:05
#23905 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 352 K C++ 17 / 538 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 4:33:20
#24272 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 538 B Trần Trung Đức 2020-12-28 10:02:11
#23872 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 360 K C++ 17 / 538 B Chu Minh Quân 2020-12-21 4:29:15
#23885 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 284 K C++ 17 / 538 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 4:30:28
#24299 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 388 K C++ / 538 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-28 12:56:22
#24261 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 348 K C++ 17 / 538 B Bùi Hải Đăng 2020-12-28 9:53:09
#151125 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 252 K C++ 11 / 536 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:40:18
#23862 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 536 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:27:42
#23865 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 320 K C++ 17 / 536 B Tạ Thu Hà 2020-12-21 4:28:11
#23876 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 536 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 4:29:46
#23907 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 260 K C++ 17 / 536 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 4:33:30
#23882 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 388 K C++ 17 / 536 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 4:30:13
#100442 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 14 / 533 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-10 7:34:33
#100359 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 352 K C++ 17 / 518 B Ninh Anh Vũ 2022-11-10 7:10:46
#100279 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-10 4:22:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: