Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79821 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 438 ms 17436 K Java / 619 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:55:32
#122342 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 107 ms 21888 K Python 3 / 452 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-21 8:04:16
#113733 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 88 ms 21184 K Python 3 / 541 B Trần Đình Nhật Duy 2023-01-01 7:15:12
#113819 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 79 ms 21232 K Python 3 / 691 B Hoàng Huy 2023-01-01 18:03:13
#124174 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 73 ms 21192 K Python 3 / 400 B Nguyễn Văn Tài 2023-03-02 7:43:38
#124173 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 71 ms 21132 K Python 3 / 245 B QuanCuLord 2023-03-02 7:41:46
#58600 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 16 ms 344 K C++ / 487 B Lê Trung Hiếu 2021-11-20 18:58:35
#58496 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 15 ms 400 K C++ / 336 B Chiju 2021-11-20 3:11:20
#50670 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 11 ms 372 K C++ / 471 B SunflowerNguyen 2021-10-11 11:44:34
#50708 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 11 ms 444 K C++ / 411 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-11 14:14:21
#149504 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 4240 K C++ / 409 B vu yeu ngoc mai 2023-09-16 10:45:19
#137000 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 344 K C++ 17 / 718 B oppo 2023-05-06 6:28:08
#100354 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 380 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-10 7:09:13
#100359 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 352 K C++ 17 / 518 B Ninh Anh Vũ 2022-11-10 7:10:46
#150150 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 4212 K C++ / 411 B Nguyễn Thị Huy Hoàng 2023-09-21 15:21:47
#135545 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 804 K C++ / 436 B yofwyst 2023-04-26 11:24:19
#47469 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 468 K C++ 17 / 479 B abcxyz 2021-09-12 7:31:28
#149485 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 4224 K C++ / 411 B anhtran 2023-09-16 9:07:35
#142085 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 643 B Đặng Hải Long 2023-07-06 9:06:22
#102677 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 444 K C++ / 440 B umm 2022-11-17 12:03:59
#149630 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Hùng 2023-09-18 4:08:15
#100349 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 364 K C++ / 455 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-10 7:08:35
#76206 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 491 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 10:44:45
#76787 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 641 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 13:00:24
#23906 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 764 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:33:29
#101972 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 856 B Kripperz 2022-11-15 6:28:47
#100339 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 457 B Lương Tiến Đạt 2022-11-10 7:06:42
#100384 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 320 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-10 7:17:40
#109676 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 376 K C++ 14 / 498 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:41:56
#100775 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 580 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-11 3:57:35
#100761 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 408 K C++ / 457 B Trần Đăng Khoa 2022-11-11 3:47:27
#100390 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 288 K C++ 17 / 483 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-10 7:19:01
#100279 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-10 4:22:11
#100399 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 446 B Vũ Trần Lâm 2022-11-10 7:21:31
#100300 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 457 B Fan Arsenal 2022-11-10 4:34:11
#100442 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 14 / 533 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-10 7:34:33
#100315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 384 K C++ 14 / 535 B Lường Ngọc An 2022-11-10 4:38:36
#100306 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 513 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-10 4:35:45
#100292 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 14 / 478 B Phùng Nhật Minh 2022-11-10 4:31:27
#100269 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 586 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 4:13:27
#103875 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 934 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:33:35
#62315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:16:44
#48773 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 1015 B nguyen khac thu 2021-09-23 14:27:25
#50677 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 488 B Onii Chan 2021-10-11 12:18:34
#44076 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 324 K C++ 11 / 507 B hihihi1 2021-08-15 0:21:02
#23888 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 352 K C++ 17 / 536 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 4:30:45
#24310 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 388 K C++ 17 / 715 B Trần Quang Huy 2020-12-28 13:57:28
#100267 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 562 B Trùm CUỐI 2022-11-10 4:12:51
#149445 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 376 K C++ / 396 B Đỗ Hoàng Anh 2023-09-16 7:38:51
#148399 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 344 K C++ 11 / 538 B Hoàng Hữu Phúc 2023-09-12 9:04:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: