Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68829 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 21 ms 340 K C++ 11 (Clang) / 1 K Tohka Yatogami 2022-01-11 16:36:46
#89106 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 22 ms 1228 K C++ 11 (NOI) / 582 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-08-14 13:59:36
#79366 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 504 B meow 2022-03-29 8:32:26
#27863 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 524 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-18 13:41:46
#53762 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 23 ms 460 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2021-10-28 16:15:30
#54060 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 25 ms 436 K C++ 17 (Clang) / 2 K Thái Trung Hiếu 2021-10-30 12:25:21
#69193 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 / 745 B hihihi1 2022-01-14 3:14:34
#79534 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 429 B Nguyễn Trọng Hiệp 2022-03-29 13:33:56
#84146 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 1108 K Pascal / 1 K Thành Hiếu 2022-05-18 0:02:23
#82851 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 3 K Tiêu Trọng Phúc 2022-05-05 11:54:05
#64150 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 907 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:47:25
#58301 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 4220 K C++ 14 / 867 B always tle 2021-11-18 14:00:56
#69200 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 364 K C++ / 677 B ineedlove 2022-01-14 5:19:57
#68894 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 30 ms 4836 K C++ 17 (Clang) / 894 B Newbie 2022-01-12 7:56:04
#29797 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 921 B Phạm Thế Phong 2021-03-08 9:43:10
#39854 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 480 K C++ 17 / 5 K Durex-_- 2021-06-26 9:51:49
#73994 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 364 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-02-17 15:29:05
#64808 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 388 K C++ / 808 B Ta Minh Kien 2021-12-18 2:21:06
#67284 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 31 ms 352 K C++ / 429 B Trần Quang Minh 2021-12-31 15:33:23
#40332 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 958 B Phan Nguyen Dieu Linh 2021-06-29 15:40:30
#46937 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 336 K C++ 17 / 752 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-08 7:51:41
#60074 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 408 K C++ 17 (Clang) / 702 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 15:14:13
#87202 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 32 ms 404 K C++ 11 / 699 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-10 2:41:19
#39849 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 340 K C++ / 658 B halone 2021-06-26 9:42:13
#72896 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 352 K C++ 14 / 743 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:27:04
#71509 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 33 ms 368 K C++ / 429 B Lê Quang Hiệu 2022-02-08 13:20:49
#70455 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 34 ms 6268 K C++ 17 / 785 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 4:27:01
#77457 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 35 ms 4220 K C++ / 632 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-15 5:02:47
#40319 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 476 K C++ 17 / 873 B Phan Quý Thịnh 2021-06-29 15:18:49
#47251 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 344 K C++ 17 / 558 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 10:55:56
#76751 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 38 ms 456 K C++ 17 / 793 B TH? 2022-03-07 8:48:53
#29622 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 40 ms 348 K C++ 14 / 682 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2021-03-06 19:41:29
#44527 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 40 ms 344 K C++ / 2 K Ngô Tấn Lợi 2021-08-19 5:22:15
#60260 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 1017 B wal 2021-11-30 16:48:27
#26686 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 77 ms 340 K C++ 17 / 451 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 8:59:57
#26689 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 79 ms 356 K C++ 17 / 482 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:00:40
#26674 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 79 ms 356 K C++ / 361 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 8:56:32
#26775 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 82 ms 380 K C++ 17 / 474 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 9:20:39
#26710 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 82 ms 352 K C++ 17 / 484 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 9:05:25
#26764 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 83 ms 348 K C++ 17 / 490 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:17:46
#26648 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 84 ms 360 K C++ 17 / 564 B Chùm CUỐI 2021-01-28 4:17:25
#26714 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 84 ms 348 K C++ 17 / 484 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:06:10
#26797 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 88 ms 368 K C++ 17 / 507 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:27:07
#26695 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 91 ms 444 K C++ 17 / 507 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:01:29
#82575 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 93 ms 352 K C++ / 591 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:04:07
#26690 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 95 ms 448 K C++ 17 / 451 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:00:48
#44392 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 96 ms 16000 K C++ 17 / 570 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-17 13:54:22
#84049 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 98 ms 368 K C++ / 622 B hm123 2022-05-17 6:41:17
#68522 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 99 ms 396 K C++ 14 / 657 B minh20cm 2022-01-09 9:02:02
#26738 #267. PALIN - Xâu con đối xứng Accepted 100 151 ms 356 K C++ 17 / 405 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:15:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: