Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2706 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 4 ms 384 K C++ / 320 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 2:10:35
#2203 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 4 ms 388 K C++ / 359 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 7:53:26
#89080 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 4 ms 380 K C++ / 322 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 9:25:00
#2658 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 464 K C++ / 285 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-06 1:53:08
#12941 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 352 K C++ 17 / 242 B Trần Quang Huy 2020-10-30 7:09:08
#11961 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 337 B Đặng Thái Sơn 2020-10-27 9:52:19
#11873 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 363 B Đoàn Công Chiến 2020-10-27 9:37:13
#37104 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 368 K C++ / 422 B Nguyen Loan 2021-05-19 3:40:07
#39996 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 256 K C / 360 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:06:00
#60554 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 5 ms 356 K C++ 11 / 373 B hihihi1 2021-12-02 6:53:20
#4505 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 1008 K C++ (NOI) / 339 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 6:48:14
#4250 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 1128 K C++ / 620 B Takce 2020-02-26 0:54:23
#8390 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 412 K C++ / 316 B Michiki Naoyu 2020-08-22 9:11:39
#11841 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 408 K C++ 17 / 347 B Nguyễn Bình An 2020-10-27 9:29:24
#12003 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 366 B Bùi Tâm Đan 2020-10-27 9:59:34
#12074 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 404 K C++ / 355 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-27 12:26:24
#11879 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 352 K C++ / 362 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-27 9:38:22
#11866 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 500 K C++ 17 / 378 B Chu Minh Quân 2020-10-27 9:35:52
#12036 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 332 K C++ / 330 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-27 10:04:02
#11983 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 354 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-27 9:56:39
#11871 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 334 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-27 9:36:50
#12123 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 330 B Lê Minh Tâm 2020-10-27 15:10:07
#12093 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 336 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-27 14:24:14
#48901 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 800 B nguyen khac thu 2021-09-24 10:54:06
#64814 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 6 ms 604 K C++ 11 / 761 B Trương Tuấn Tú 2021-12-18 2:36:29
#11725 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 340 K C++ 17 / 357 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-27 8:55:05
#12044 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 280 K C++ / 345 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-27 10:05:23
#11843 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 260 K C++ / 371 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-27 9:30:06
#12057 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 304 K C++ / 307 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-27 10:07:16
#11838 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 344 K C++ / 377 B Tạ Thu Hà 2020-10-27 9:28:38
#12019 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 360 K C++ / 371 B Trần Khánh Linh 2020-10-27 10:02:06
#11849 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 384 K C++ / 371 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-27 9:32:05
#14544 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 296 B Đủ 2020-11-11 18:12:31
#46984 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 7 ms 336 K C++ / 323 B lê tuấn triệu 2021-09-08 13:55:47
#43620 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 8 ms 320 K C++ / 433 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-10 6:23:55
#50636 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 8 ms 604 K C++ / 305 B Onii Chan 2021-10-10 9:38:12
#15787 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 9 ms 344 K C++ 14 / 473 B always tle 2020-11-17 5:53:30
#50588 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 9 ms 456 K C++ 14 / 425 B Lewjxz 2021-10-09 17:30:05
#13709 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 10 ms 344 K C++ 11 / 558 B Trần Thái Toàn 2020-11-08 4:22:57
#28817 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 10 ms 544 K C++ 17 / 222 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-27 4:59:56
#51686 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 10 ms 332 K C++ 14 / 437 B Vũ Đức Thuận 2021-10-17 15:56:43
#83658 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 13 ms 424 K C++ 17 / 400 B TH? 2022-05-13 3:02:57
#39340 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 14 ms 660 K C++ 14 / 3 K Durex-_- 2021-06-21 0:47:17
#80072 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 14 ms 372 K C++ / 346 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:26:56
#3690 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 15 ms 1288 K C++ / 392 B Phạm Thế Phong 2020-01-27 8:51:00
#12746 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 22 ms 8132 K C++ / 344 B Trần Trung Đức 2020-10-29 4:31:03
#2555 #325. MK33SQRT – Căn bậc hai Accepted 100 91 ms 21596 K Python 3 / 153 B Chùm CUỐI 2020-01-05 10:21:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: