Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74959 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 333 ms 8248 K C++ 17 / 15 K Quốc Khánh 2022-02-22 7:23:35
#67806 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 61 ms 464 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2022-01-04 4:09:19
#85924 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 281 ms 5436 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2022-06-17 17:39:13
#65200 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 303 ms 5312 K C++ 11 (NOI) / 2 K Tohka Yatogami 2021-12-18 10:40:24
#42240 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 4901 ms 198168 K Python 3 / 2 K Nguyễn Văn Nhật 2021-07-12 12:20:44
#53607 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2463 ms 78836 K C++ / 2 K halone 2021-10-27 16:01:30
#87755 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1615 ms 49312 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 15:40:49
#49186 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 5328 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 2:58:34
#73641 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1158 ms 24812 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 1:51:01
#24489 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 946 ms 5420 K C++ 11 / 1 K truongjr 2020-12-29 18:09:25
#58284 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 264 ms 5464 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-11-18 13:05:51
#91349 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 561 ms 9336 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:05:01
#70803 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 282 ms 5316 K C++ 11 / 1 K Văn Hoàng Phúc 2022-01-26 16:42:32
#81716 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1374 ms 162140 K C++ 14 / 1004 B Trần Công Anh Khoa 2022-04-14 8:24:54
#60230 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1377 ms 23956 K C++ 17 / 982 B daotuanduy 2021-11-30 14:26:16
#70351 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 262 ms 4336 K C++ / 974 B Quách Gia Bảo 2022-01-23 19:00:54
#66050 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 256 ms 5360 K C++ 17 / 969 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 5:33:41
#13777 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 507 ms 5320 K C++ 11 / 969 B Trần Thái Toàn 2020-11-09 5:52:27
#81734 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 4583 ms 88544 K C++ 11 / 952 B Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-04-14 8:38:08
#73651 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 303 ms 8352 K C++ 14 / 885 B minh2409 2022-02-16 1:59:43
#73657 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 982 ms 5464 K C++ 17 / 867 B tranminhprvt01 2022-02-16 2:02:49
#81722 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 291 ms 9308 K C++ 11 / 854 B Trần Phương Thảo 2022-04-14 8:29:40
#41658 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 2496 K C++ / 852 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 13:23:24
#70290 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 279 ms 5336 K C++ 14 / 846 B noze 2022-01-23 2:32:33
#66345 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 300 ms 9308 K C++ / 841 B Ducklkdeveloper 2021-12-25 8:50:05
#43822 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 731 ms 5996 K C++ 17 / 840 B Tạ Quang Kiên 2021-08-12 3:45:11
#86580 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 535 ms 16268 K C++ 11 / 831 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 13:07:01
#75930 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 200 ms 4972 K C / 823 B Huỳnh Thanh Nghị 2022-02-27 11:41:35
#73733 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 563 ms 5316 K C++ / 822 B lamphong 2022-02-16 8:03:06
#70284 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 355 ms 16132 K C++ 17 / 813 B CODE 2022-01-22 14:01:12
#61053 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 329 ms 9264 K C++ / 813 B Ta Minh Kien 2021-12-04 10:36:23
#81728 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 279 ms 9376 K C++ 17 / 798 B Lê Minh Quân 2022-04-14 8:34:21
#60975 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 266 ms 5404 K C++ / 797 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-04 4:38:36
#76243 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 291 ms 5320 K C++ 17 / 746 B mc_hyuse202 2022-03-03 2:00:49
#44766 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2801 ms 34376 K C++ / 732 B Ngo Van Khai 2021-08-20 12:40:03
#78422 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 269 ms 4300 K C++ 14 / 730 B stroke of fortune 2022-03-22 13:16:33
#54873 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1019 ms 5320 K C++ 11 / 708 B Lewjxz 2021-11-02 18:29:46
#84797 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1114 ms 5320 K C++ / 704 B Đoàn Gia Long 2022-05-28 8:01:58
#81761 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 315 ms 18164 K C++ 17 / 693 B QQQuyet 2022-04-14 9:00:44
#43165 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 811 ms 4468 K C++ 17 / 691 B batman 2021-07-27 16:45:36
#86693 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 335 ms 8272 K C++ / 689 B hoang thi ngoc 2022-07-02 16:03:51
#81715 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 999 ms 9196 K C++ 17 / 682 B Nguyễn Văn Lực 2022-04-14 8:24:29
#77587 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1015 ms 5488 K C++ / 665 B Super Idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱 105 °C的你 滴滴清纯的蒸馏水 2022-03-15 9:07:57
#17400 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 289 ms 4344 K C++ 17 / 643 B Trùm CUỐI 2020-11-27 7:19:25
#81724 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 284 ms 9172 K C++ 11 / 661 B Nguyen Linh Chi 2022-04-14 8:32:59
#84733 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 638 ms 5316 K C++ / 661 B hm123 2022-05-27 7:11:28
#81743 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2012 ms 157096 K C++ 17 / 660 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-04-14 8:48:45
#81735 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 297 ms 9344 K C++ 17 / 659 B Lê Đức Lưu 2022-04-14 8:40:15
#68921 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 949 ms 4336 K C++ 14 / 657 B nvnamson 2022-01-12 10:07:45
#44636 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 286 ms 6252 K C++ / 648 B luoihocqua 2021-08-19 14:25:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: