Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83495 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 59 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2022-05-12 12:14:01
#74960 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 66 ms 404 K C++ 11 (NOI) / 5 K Quốc Khánh 2022-02-22 7:24:26
#75930 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 200 ms 4972 K C / 823 B Huỳnh Thanh Nghị 2022-02-27 11:41:35
#78835 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 218 ms 5076 K Pascal / 541 B Super Idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱 105 °C的你 滴滴清纯的蒸馏水 2022-03-25 9:12:32
#50088 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 256 ms 4204 K C++ 11 (NOI) / 582 B Đỗ Nguyễn Anh Đức 2021-10-06 8:01:19
#66050 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 256 ms 5360 K C++ 17 / 969 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 5:33:41
#67940 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 257 ms 5316 K C++ 17 / 587 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:29:10
#70351 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 262 ms 4336 K C++ / 974 B Quách Gia Bảo 2022-01-23 19:00:54
#58284 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 264 ms 5464 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-11-18 13:05:51
#70804 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 264 ms 5312 K C++ 11 / 1012 B Văn Hoàng Phúc 2022-01-26 16:43:59
#17434 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 265 ms 4320 K C++ / 576 B Tạ Thu Hà 2020-11-27 7:32:30
#44637 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 265 ms 5484 K C++ / 624 B luoihocqua 2021-08-19 14:26:32
#60975 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 266 ms 5404 K C++ / 797 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-04 4:38:36
#70291 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 269 ms 5320 K C++ 14 / 751 B noze 2022-01-23 2:33:08
#78422 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 269 ms 4300 K C++ 14 / 730 B stroke of fortune 2022-03-22 13:16:33
#17420 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 270 ms 4340 K C++ 17 / 460 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-27 7:29:28
#17560 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 270 ms 4336 K C++ 14 / 515 B Trần Trung Đức 2020-11-27 8:25:48
#17412 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 271 ms 4336 K C++ / 579 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-27 7:27:42
#24490 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 271 ms 4464 K C++ 11 / 744 B truongjr 2020-12-29 18:19:29
#17428 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 272 ms 4324 K C++ / 556 B Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:30:56
#17499 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 272 ms 4596 K C++ / 481 B Đặng Thái Sơn 2020-11-27 7:43:10
#17447 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 273 ms 4504 K C++ / 488 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 7:34:33
#17465 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 276 ms 4336 K C++ 11 / 510 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-27 7:38:01
#17473 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 277 ms 4564 K C++ 17 / 608 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-27 7:38:40
#17456 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 277 ms 4336 K C++ 17 / 576 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-27 7:36:47
#17468 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4308 K C++ / 567 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 7:38:11
#17464 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4380 K C++ 14 / 576 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:37:48
#21795 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4336 K C++ / 539 B Đoàn Công Chiến 2020-12-15 11:23:07
#41658 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 2496 K C++ / 852 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 13:23:24
#81728 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 279 ms 9376 K C++ 17 / 798 B Lê Minh Quân 2022-04-14 8:34:21
#17479 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 4340 K C++ 17 / 608 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-27 7:39:40
#17492 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 4360 K C++ 17 / 438 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-27 7:41:39
#49186 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 5328 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 2:58:34
#85924 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 281 ms 5436 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2022-06-17 17:39:13
#17487 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 283 ms 4308 K C++ 14 / 576 B Nguyễn Bình An 2020-11-27 7:40:44
#57484 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 283 ms 8316 K C++ 17 (Clang) / 645 B ThMinh 2021-11-15 10:40:51
#81724 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 284 ms 9172 K C++ 11 / 661 B Nguyen Linh Chi 2022-04-14 8:32:59
#17425 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 285 ms 4340 K C++ 17 / 591 B Trần Quang Huy 2020-11-27 7:30:18
#35145 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 286 ms 8352 K C++ 14 / 647 B Con Vịt Kutee 2021-04-17 13:43:54
#43866 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 288 ms 4724 K C++ / 543 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-12 9:58:13
#17400 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 289 ms 4344 K C++ 17 / 643 B Chùm CUỐI 2020-11-27 7:19:25
#49422 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 289 ms 4304 K C++ / 1 K halone 2021-09-29 13:33:18
#86689 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 290 ms 8252 K C++ / 689 B hoang thi ngoc 2022-07-02 15:58:17
#76243 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 291 ms 5320 K C++ 17 / 746 B mc_hyuse202 2022-03-03 2:00:49
#81722 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 291 ms 9308 K C++ 11 / 854 B Trần Phương Thảo 2022-04-14 8:29:40
#5154 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 297 ms 5320 K C++ / 618 B Phạm Thế Phong 2020-04-01 2:09:26
#81735 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 297 ms 9344 K C++ 17 / 659 B Lê Đức Lưu 2022-04-14 8:40:15
#66345 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 300 ms 9308 K C++ / 841 B Ducklkdeveloper 2021-12-25 8:50:05
#5151 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 301 ms 5308 K C++ 17 / 510 B Lemon Garden 2020-04-01 2:04:29
#73651 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 303 ms 8352 K C++ 14 / 885 B minh2409 2022-02-16 1:59:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: