Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4274 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 6 ms 480 K C++ / 960 B Takce 2020-02-26 4:40:11
#44214 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 6 ms 216 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex-_- 2021-08-16 14:19:00
#63521 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 6 ms 340 K C++ 11 / 967 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 0:51:36
#4095 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 7 ms 508 K C++ / 796 B Phạm Thế Phong 2020-02-13 15:01:03
#24749 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 7 ms 384 K C++ 17 / 446 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 14:24:04
#58052 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 8 ms 380 K C++ / 502 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-17 9:03:19
#29494 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 9 ms 304 K Pascal / 380 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-03-05 15:14:47
#48422 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 9 ms 368 K C++ 14 / 522 B hihihi1 2021-09-20 13:01:09
#24493 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 10 ms 384 K C++ 11 / 891 B truongjr 2020-12-30 3:20:18
#78576 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 10 ms 332 K C++ 11 / 913 B Xuân 2022-03-24 8:14:04
#78603 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 11 ms 344 K C++ 17 / 396 B Lê Quang Hiệu 2022-03-24 9:12:48
#78991 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 11 ms 384 K C++ / 635 B L H D 2022-03-26 15:10:17
#14614 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 12 ms 344 K C++ 11 / 610 B Trần Thái Toàn 2020-11-12 8:10:48
#44425 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 12 ms 360 K C++ 17 / 429 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-18 6:44:14
#44198 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 12 ms 328 K C++ / 426 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-16 13:00:35
#80178 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 12 ms 332 K C++ / 504 B Sonlailaptrinh 2022-04-01 14:09:07
#62523 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 12 ms 372 K C++ / 407 B Nguyễn việt hải 2021-12-13 10:42:59
#77142 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 13 ms 352 K C++ 17 / 581 B TH? 2022-03-12 3:19:09
#84395 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 13 ms 380 K C++ 14 / 266 B N02 2022-05-22 5:46:22
#79007 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 14 ms 444 K C++ 11 (Clang) / 389 B Nguyễn Minh Hoàng 2022-03-26 15:33:33
#83805 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 14 ms 336 K C++ 17 / 328 B quocvi10Tin 2022-05-13 15:22:47
#83606 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 14 ms 376 K C++ / 291 B Phạm Hằng Nga 2022-05-12 15:51:51
#79260 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 14 ms 340 K C++ / 463 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-03-28 14:00:32
#49139 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 15 ms 352 K C++ / 417 B Onii Chan 2021-09-27 16:18:40
#49065 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 15 ms 344 K C++ 11 / 466 B lê tuấn triệu 2021-09-26 14:34:06
#83712 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 15 ms 380 K C++ / 437 B ahihi 2022-05-13 9:28:27
#62662 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 16 ms 404 K C++ / 447 B Vũ Giang 2021-12-14 3:41:07
#83292 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 17 ms 336 K C++ / 383 B Nghiêm Thanh Tùng 2022-05-11 14:49:11
#83587 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 17 ms 352 K C++ 17 / 461 B Đào Vũ Trường Thành 2022-05-12 14:43:01
#71455 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 17 ms 368 K C++ / 474 B Hàn Tử Thiên 2022-02-08 9:07:44
#83820 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 18 ms 360 K C++ / 418 B kim jieun 2022-05-13 16:44:15
#56160 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 20 ms 380 K C++ 17 / 608 B Lewjxz 2021-11-08 18:10:35
#80509 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 42 ms 380 K C++ / 511 B Đỗ Việt Cường 2022-04-05 8:51:39
#69928 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 115 ms 21328 K Python 3 / 154 B Nguyễn Nhi 2022-01-20 7:36:25
#2393 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 135 ms 21404 K Python 3 / 74 B Chùm CUỐI 2020-01-02 14:41:13
#41506 #374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu Accepted 100 222 ms 53184 K Python 3 / 129 B ynhi 2021-07-06 17:41:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: