Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#97503 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 175 ms 83576 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-01 3:07:40
#129682 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1562 ms 83060 K C++ 14 / 865 B nqd 2024-01-31 9:28:09
#61360 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 558 ms 83012 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:04:18
#44318 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 207 ms 83012 K C++ / 656 B ra 2021-08-17 3:00:39
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#119910 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 775 ms 78712 K C++ / 558 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 3:14:35
#41722 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 954 ms 59232 K C++ / 661 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:52:26
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#70691 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 376 ms 22368 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 7:25:00
#121007 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 557 ms 19976 K C++ 17 / 438 B whatda123 2023-12-29 2:54:11
#126370 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1174 ms 14588 K C++ 17 / 649 B mama 2024-01-21 16:42:17
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#135073 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 503 ms 13972 K C++ / 701 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-20 9:20:02
#133825 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 525 ms 13952 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-18 7:58:08
#143657 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 709 ms 13916 K C++ 17 / 643 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-03-31 12:58:47
#27824 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 12076 K C++ / 740 B khongcoten002 2021-02-18 8:23:52
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#124037 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 500 ms 10232 K C++ 17 / 714 B DANV 2024-01-12 5:52:03
#76659 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 541 ms 9920 K C++ 11 / 474 B hm123 2022-03-06 2:59:37
#122775 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 2557 ms 9840 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-08 12:16:25
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#119611 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 739 ms 9628 K C++ 17 / 629 B Vu Hoang Viet 2023-12-23 4:11:27
#108705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 285 ms 9528 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Dũng 2022-12-07 14:54:57
#119213 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 511 ms 9348 K C++ / 2 K Dinh Viet Quang 2023-12-22 9:41:49
#97748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 9144 K C++ 17 (Clang) / 732 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 13:05:32
#33457 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 402 ms 9040 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-01 9:52:09
#155397 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 332 ms 8796 K C++ 11 / 747 B mine self 2024-06-22 15:09:43
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#109260 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 147 ms 8272 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-08 9:37:51
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#97539 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6528 K C++ 17 / 544 B Tran Cong Toan 2022-11-01 4:14:16
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#120975 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 513 ms 5500 K C++ / 548 B người tình mùa đông 2023-12-28 20:53:35
#120068 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 501 ms 5500 K C++ / 577 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-24 13:20:58
#120991 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 437 ms 5440 K C++ 11 (NOI) / 585 B Khangg 2023-12-29 2:21:04
#139250 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 518 ms 5096 K C++ 17 / 691 B LDKM 2024-03-08 5:31:37
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#60625 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 127 ms 4732 K C++ 14 / 507 B hihihi1 2021-12-02 12:31:34
#48681 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 146 ms 4696 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-23 3:15:38
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#30577 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 273 ms 4156 K Pascal / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-03-11 13:48:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: