Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#97503 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 175 ms 83576 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-01 3:07:40
#61360 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 558 ms 83012 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:04:18
#44318 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 207 ms 83012 K C++ / 656 B ra 2021-08-17 3:00:39
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#146290 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 566 ms 67272 K C++ 17 / 969 B Đặng Hải Long 2023-08-16 15:13:38
#41722 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 954 ms 59232 K C++ / 661 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:52:26
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#139748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 424 ms 39932 K C++ 17 / 486 B yofwyst 2023-06-02 16:44:43
#120819 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 183 ms 24172 K C++ 17 / 601 B Ninh Anh Vũ 2023-02-14 8:10:41
#70691 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 376 ms 22368 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 7:25:00
#120833 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 511 ms 20092 K C++ 17 / 465 B Fan Arsenal 2023-02-14 8:38:18
#120969 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 367 ms 20056 K C++ 17 / 482 B Đặng Huyền Trân 2023-02-14 16:58:28
#120828 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 19964 K C++ 17 / 465 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-14 8:20:06
#120813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 19964 K C++ 17 / 495 B Phạm Thanh Lam 2023-02-14 8:07:58
#120827 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 184 ms 19964 K C++ 17 / 524 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-14 8:19:28
#120806 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 193 ms 19956 K C++ 14 / 681 B Trùm CUỐI 2023-02-14 8:00:38
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#27824 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 12076 K C++ / 740 B khongcoten002 2021-02-18 8:23:52
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#76659 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 541 ms 9920 K C++ 11 / 474 B hm123 2022-03-06 2:59:37
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#108705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 285 ms 9528 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Dũng 2022-12-07 14:54:57
#97748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 9144 K C++ 17 (Clang) / 732 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 13:05:32
#129629 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 629 ms 9068 K C++ 17 / 670 B Thắng Nguyễn 2023-03-29 2:05:37
#150447 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 251 ms 9056 K C++ 14 / 809 B hihihi1 2023-09-25 7:47:40
#33457 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 402 ms 9040 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-01 9:52:09
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#109260 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 147 ms 8272 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-08 9:37:51
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#97539 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6528 K C++ 17 / 544 B Tran Cong Toan 2022-11-01 4:14:16
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#120910 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6268 K C++ 11 / 683 B Lê Nguyễn Hiếu An 2023-02-14 13:20:04
#137090 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 5500 K C++ 14 / 369 B Nguyen An 2023-05-07 6:15:27
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#139664 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 239 ms 4708 K C++ 17 / 622 B Lê Hồng Phúc 2023-05-30 1:27:52
#48681 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 146 ms 4696 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-23 3:15:38
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#30577 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 273 ms 4156 K Pascal / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-03-11 13:48:32
#97380 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 3840 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 14:38:39
#97353 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 119 ms 3428 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 14:13:25
#110480 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 486 ms 3404 K C++ / 416 B Thiên Bình 2022-12-14 14:34:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: