Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#50010 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 83 ms 1240 K C++ 17 / 788 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:14:36
#8747 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 84 ms 1504 K C++ 17 / 896 B Lemon Garden 2020-09-22 13:28:17
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#5763 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 91 ms 1524 K C++ 17 / 854 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 9:28:42
#5759 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 92 ms 1536 K C++ 14 / 722 B Trùm CUỐI 2020-04-14 9:24:59
#97539 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6528 K C++ 17 / 544 B Tran Cong Toan 2022-11-01 4:14:16
#121020 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 107 ms 2160 K C++ 17 / 671 B Vo Hong Phat 2023-12-29 3:34:30
#126806 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 109 ms 1780 K C++ / 737 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-23 7:31:37
#147550 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 110 ms 3124 K C++ 17 (Clang) / 680 B Lê Xuân Ngưu 2024-04-29 18:21:31
#126818 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 112 ms 1788 K C++ 17 / 759 B Đào Đức Thắng 2024-01-23 7:38:20
#47575 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 113 ms 1404 K C++ / 567 B hm123 2021-09-12 15:50:17
#97380 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 3840 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 14:38:39
#120997 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 2232 K C++ / 803 B Nguyễn Gia Huy 2023-12-29 2:27:34
#125862 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2940 K C++ 17 / 562 B Quốc Hưng 2024-01-19 9:05:08
#48707 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 117 ms 1148 K C++ 14 / 500 B hihihi1 2021-09-23 4:00:14
#126793 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 118 ms 1808 K C++ 17 / 738 B Trần Bình An 2024-01-23 7:27:18
#97353 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 119 ms 3428 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 14:13:25
#153548 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 3424 K C++ 17 / 705 B Đặng Hải Long 2024-06-07 3:38:56
#103848 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 1476 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 16:02:52
#147548 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 3180 K C++ 17 / 605 B nb_lytutrong_phamhoangnam 2024-04-29 18:15:58
#73932 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 126 ms 1148 K C++ 11 / 918 B Xuân 2022-02-17 10:01:12
#35479 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 3020 K C++ 17 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 16:16:29
#97523 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 1380 K C++ 14 / 749 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:50:52
#148516 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 134 ms 1496 K C++ 17 / 1011 B q 2024-05-03 14:37:51
#39925 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1888 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 16:37:30
#126813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1788 K C++ 14 / 732 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-23 7:34:29
#31945 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 140 ms 1424 K C++ 17 / 562 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 14:12:07
#97748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 9144 K C++ 17 (Clang) / 732 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 13:05:32
#120233 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 143 ms 2936 K C++ 11 (NOI) / 903 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:05:08
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#48681 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 146 ms 4696 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-23 3:15:38
#109260 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 147 ms 8272 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-08 9:37:51
#48778 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 153 ms 3028 K C++ 11 (Clang) / 1 K Lâm Thanh Bá Quý 2021-09-23 14:54:45
#8777 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 163 ms 1536 K C++ 17 / 664 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:00:01
#97503 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 175 ms 83576 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-01 3:07:40
#33458 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 180 ms 4464 K C++ 17 / 2 K vuvanhung 2021-04-01 9:55:45
#5977 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 189 ms 1112 K C++ 14 / 557 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 15:35:12
#44318 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 207 ms 83012 K C++ / 656 B ra 2021-08-17 3:00:39
#116168 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 210 ms 1148 K C++ 17 / 744 B Phan Trung Hữu 2023-01-18 8:30:07
#116171 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 213 ms 1148 K C++ 17 / 688 B Lê Hồng Phúc 2023-01-18 8:33:53
#27856 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 2912 K C++ 14 / 742 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 12:17:40
#27824 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 12076 K C++ / 740 B khongcoten002 2021-02-18 8:23:52
#151882 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 222 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2024-05-23 21:15:38
#49225 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 238 ms 600 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 8:15:38
#67740 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 242 ms 3032 K C++ 17 / 842 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:18:54
#48603 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 257 ms 1124 K C++ 14 / 752 B Flabbergast Mother Father 2021-09-22 16:28:16
#118119 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 259 ms 1184 K C++ / 1 K meow 2023-02-06 8:29:32
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#149938 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 2176 K C++ 17 / 672 B Phan Quốc Triệu 2024-05-15 2:03:06
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: