Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#120968 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 341 ms 19952 K C++ 17 / 482 B Đặng Huyền Trân 2023-02-14 16:58:16
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#70691 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 376 ms 22368 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 7:25:00
#139535 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 383 ms 1528 K C++ 17 / 687 B minhtien 2023-05-28 14:20:26
#116179 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 384 ms 1088 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:41:50
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#116170 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 419 ms 1136 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:26
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#139748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 424 ms 39932 K C++ 17 / 486 B yofwyst 2023-06-02 16:44:43
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#110471 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 480 ms 3296 K C++ / 422 B Thiên Bình 2022-12-14 14:24:04
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#120833 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 511 ms 20092 K C++ 17 / 465 B Fan Arsenal 2023-02-14 8:38:18
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#120813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 19964 K C++ 17 / 495 B Phạm Thanh Lam 2023-02-14 8:07:58
#120829 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 513 ms 19964 K C++ 17 / 465 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-14 8:20:13
#137090 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 5500 K C++ 14 / 369 B Nguyen An 2023-05-07 6:15:27
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#146290 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 566 ms 67272 K C++ 17 / 969 B Đặng Hải Long 2023-08-16 15:13:38
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#129629 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 629 ms 9068 K C++ 17 / 670 B Thắng Nguyễn 2023-03-29 2:05:37
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#41722 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 954 ms 59232 K C++ / 661 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:52:26
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#127145 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 4198 ms 3152 K C++ 17 / 603 B Đặng Nhật Đông 2023-03-15 5:22:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: