Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#122775 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 2557 ms 9840 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-08 12:16:25
#129682 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1562 ms 83060 K C++ 14 / 865 B nqd 2024-01-31 9:28:09
#41721 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1342 ms 59104 K C++ / 600 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:51:40
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#126370 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1174 ms 14588 K C++ 17 / 649 B Trần Long 2024-01-21 16:42:17
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#121006 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 840 ms 8952 K C++ 17 / 435 B whatda123 2023-12-29 2:49:40
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#119910 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 775 ms 78712 K C++ / 558 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 3:14:35
#119611 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 739 ms 9628 K C++ 17 / 629 B Vu Hoang Viet 2023-12-23 4:11:27
#154244 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 713 ms 13896 K C++ 17 / 643 B ANH RÉT STÁT 💻 2024-06-12 9:10:33
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#61360 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 558 ms 83012 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:04:18
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#76659 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 541 ms 9920 K C++ 11 / 474 B hm123 2022-03-06 2:59:37
#133825 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 525 ms 13952 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-18 7:58:08
#120525 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 523 ms 5456 K C++ / 577 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-26 12:11:55
#139250 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 518 ms 5096 K C++ 17 / 691 B LDKM 2024-03-08 5:31:37
#120975 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 513 ms 5500 K C++ / 548 B người tình mùa đông 2023-12-28 20:53:35
#119256 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 9332 K C++ / 2 K Dinh Viet Quang 2023-12-22 11:41:45
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#135073 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 503 ms 13972 K C++ / 701 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-20 9:20:02
#124037 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 500 ms 10232 K C++ 17 / 714 B DANV 2024-01-12 5:52:03
#120070 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 495 ms 1148 K C++ / 481 B chu tâm 2023-12-24 13:30:44
#110480 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 486 ms 3404 K C++ / 416 B Thiên Bình 2022-12-14 14:34:34
#120500 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 483 ms 992 K C++ 11 (NOI) / 612 B Trần Minh Trí 2023-12-26 10:01:21
#48703 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 476 ms 2940 K C++ 14 / 438 B hihihi1 2021-09-23 3:58:57
#120236 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 466 ms 2948 K C++ 11 (NOI) / 849 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:10:33
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#120987 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 455 ms 2936 K C++ 11 (NOI) / 532 B Khangg 2023-12-29 2:18:26
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#33457 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 402 ms 9040 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-01 9:52:09
#138393 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 394 ms 892 K C++ 17 (Clang) / 799 B Nguyễn Việt Bách 2024-03-04 13:58:35
#116181 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 394 ms 1108 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:42:54
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#70646 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 385 ms 22328 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 2:12:11
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#126801 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 304 ms 1788 K C++ 17 / 641 B Tuấn Kiệt 2024-01-23 7:29:46
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: