Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127145 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 4198 ms 3152 K C++ 17 / 603 B Đặng Nhật Đông 2023-03-15 5:22:50
#41721 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1342 ms 59104 K C++ / 600 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:51:40
#139409 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1336 ms 2684 K C++ 17 / 721 B minhtien 2023-05-25 14:56:45
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#129629 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 629 ms 9068 K C++ 17 / 670 B Thắng Nguyễn 2023-03-29 2:05:37
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#146290 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 566 ms 67272 K C++ 17 / 969 B Đặng Hải Long 2023-08-16 15:13:38
#120834 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 561 ms 20004 K C++ 17 / 465 B Fan Arsenal 2023-02-14 8:38:28
#61360 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 558 ms 83012 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:04:18
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#76659 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 541 ms 9920 K C++ 11 / 474 B hm123 2022-03-06 2:59:37
#120828 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 19964 K C++ 17 / 465 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-14 8:20:06
#137090 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 5500 K C++ 14 / 369 B Nguyen An 2023-05-07 6:15:27
#120813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 19964 K C++ 17 / 495 B Phạm Thanh Lam 2023-02-14 8:07:58
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#110480 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 486 ms 3404 K C++ / 416 B Thiên Bình 2022-12-14 14:34:34
#48703 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 476 ms 2940 K C++ 14 / 438 B hihihi1 2021-09-23 3:58:57
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#139748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 424 ms 39932 K C++ 17 / 486 B yofwyst 2023-06-02 16:44:43
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#33457 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 402 ms 9040 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-01 9:52:09
#116181 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 394 ms 1108 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:42:54
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#70646 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 385 ms 22328 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 2:12:11
#120969 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 367 ms 20056 K C++ 17 / 482 B Đặng Huyền Trân 2023-02-14 16:58:28
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#108705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 285 ms 9528 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Dũng 2022-12-07 14:54:57
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02
#50007 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 281 ms 1076 K C++ 17 / 727 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:11:36
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#30577 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 273 ms 4156 K Pascal / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-03-11 13:48:32
#118119 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 259 ms 1184 K C++ / 1 K Meow 2023-02-06 8:29:32
#48603 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 257 ms 1124 K C++ 14 / 752 B Flabbergast Mother Father 2021-09-22 16:28:16
#97454 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 251 ms 1636 K C++ 17 / 778 B Lê Hồng Phúc 2022-11-01 1:34:33
#67740 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 242 ms 3032 K C++ 17 / 842 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:18:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: