Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47921 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 534 ms 3032 K C++ / 337 B hm123 2021-09-15 19:34:09
#137090 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 5500 K C++ 14 / 369 B Nguyen An 2023-05-07 6:15:27
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#110480 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 486 ms 3404 K C++ / 416 B Thiên Bình 2022-12-14 14:34:34
#48700 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 453 ms 2940 K C++ 14 / 438 B hihihi1 2021-09-23 3:58:13
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#120836 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 19936 K C++ 17 / 465 B Fan Arsenal 2023-02-14 8:53:38
#120828 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 19964 K C++ 17 / 465 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-14 8:20:06
#120968 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 341 ms 19952 K C++ 17 / 482 B Đặng Huyền Trân 2023-02-14 16:58:16
#139748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 424 ms 39932 K C++ 17 / 486 B yofwyst 2023-06-02 16:44:43
#120813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 19964 K C++ 17 / 495 B Phạm Thanh Lam 2023-02-14 8:07:58
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#120827 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 184 ms 19964 K C++ 17 / 524 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-14 8:19:28
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51
#97539 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6528 K C++ 17 / 544 B Tran Cong Toan 2022-11-01 4:14:16
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#5977 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 189 ms 1112 K C++ 14 / 557 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 15:35:12
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#31945 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 140 ms 1424 K C++ 17 / 562 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 14:12:07
#41721 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1342 ms 59104 K C++ / 600 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:51:40
#120819 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 183 ms 24172 K C++ 17 / 601 B Ninh Anh Vũ 2023-02-14 8:10:41
#127145 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 4198 ms 3152 K C++ 17 / 603 B Đặng Nhật Đông 2023-03-15 5:22:50
#139664 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 239 ms 4708 K C++ 17 / 622 B Lê Hồng Phúc 2023-05-30 1:27:52
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#35479 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 3020 K C++ 17 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 16:16:29
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#116179 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 384 ms 1088 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:41:50
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#44318 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 207 ms 83012 K C++ / 656 B ra 2021-08-17 3:00:39
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#8777 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 163 ms 1536 K C++ 17 / 664 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:00:01
#129629 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 629 ms 9068 K C++ 17 / 670 B Thắng Nguyễn 2023-03-29 2:05:37
#120812 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 133 ms 2428 K C++ 17 / 673 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-14 8:07:26
#120809 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2428 K C++ 17 / 675 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-14 8:05:06
#125231 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 120 ms 476 K C++ 17 / 677 B DD_RES 2023-03-06 1:06:52
#120910 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6268 K C++ 11 / 683 B Lê Nguyễn Hiếu An 2023-02-14 13:20:04
#125227 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 476 K C++ 17 / 684 B Nguyễn Gia Huy 2023-03-06 1:04:05
#139535 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 383 ms 1528 K C++ 17 / 687 B minhtien 2023-05-28 14:20:26
#120806 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 193 ms 19956 K C++ 14 / 681 B Trùm CUỐI 2023-02-14 8:00:38
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#50007 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 281 ms 1076 K C++ 17 / 727 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:11:36
#97748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 9144 K C++ 17 (Clang) / 732 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 13:05:32
#27824 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 12076 K C++ / 740 B khongcoten002 2021-02-18 8:23:52
#27856 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 2912 K C++ 14 / 742 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 12:17:40
#116167 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 211 ms 1108 K C++ 17 / 744 B Phan Trung Hữu 2023-01-18 8:30:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: