Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#125232 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 412 K C++ 17 / 677 B DD_RES 2023-03-06 1:10:41
#125227 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 476 K C++ 17 / 684 B Nguyễn Gia Huy 2023-03-06 1:04:05
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#49225 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 238 ms 600 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 8:15:38
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#48705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 462 ms 1020 K C++ 14 / 445 B hihihi1 2021-09-23 3:59:35
#47576 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 1056 K C++ / 431 B hm123 2021-09-12 15:52:32
#50007 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 281 ms 1076 K C++ 17 / 727 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:11:36
#116179 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 384 ms 1088 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:41:50
#116167 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 211 ms 1108 K C++ 17 / 744 B Phan Trung Hữu 2023-01-18 8:30:07
#5977 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 189 ms 1112 K C++ 14 / 557 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 15:35:12
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#48603 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 257 ms 1124 K C++ 14 / 752 B Flabbergast Mother Father 2021-09-22 16:28:16
#73932 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 126 ms 1148 K C++ 11 / 918 B Xuân 2022-02-17 10:01:12
#116171 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 213 ms 1148 K C++ 17 / 688 B Lê Hồng Phúc 2023-01-18 8:33:53
#127881 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 82 ms 1184 K C++ 17 / 759 B TKduybich 2023-03-20 13:42:13
#118119 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 259 ms 1184 K C++ / 1 K Meow 2023-02-06 8:29:32
#97523 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 1380 K C++ 14 / 749 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:50:52
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#31945 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 140 ms 1424 K C++ 17 / 562 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 14:12:07
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#103848 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 1476 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 16:02:52
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#8747 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 84 ms 1504 K C++ 17 / 896 B Lemon Garden 2020-09-22 13:28:17
#5763 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 91 ms 1524 K C++ 17 / 854 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 9:28:42
#120810 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 85 ms 1528 K C++ 14 / 773 B Lường Ngọc An 2023-02-14 8:05:09
#139535 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 383 ms 1528 K C++ 17 / 687 B minhtien 2023-05-28 14:20:26
#5759 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 92 ms 1536 K C++ 14 / 722 B Trùm CUỐI 2020-04-14 9:24:59
#8777 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 163 ms 1536 K C++ 17 / 664 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:00:01
#39925 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1888 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 16:37:30
#120809 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2428 K C++ 17 / 675 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-14 8:05:06
#120812 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 133 ms 2428 K C++ 17 / 673 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-14 8:07:26
#27856 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 2912 K C++ 14 / 742 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 12:17:40
#35479 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 3020 K C++ 17 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 16:16:29
#48778 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 153 ms 3028 K C++ 11 (Clang) / 1 K Lâm Thanh Bá Quý 2021-09-23 14:54:45
#67740 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 242 ms 3032 K C++ 17 / 842 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:18:54
#127145 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 4198 ms 3152 K C++ 17 / 603 B Đặng Nhật Đông 2023-03-15 5:22:50
#110471 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 480 ms 3296 K C++ / 422 B Thiên Bình 2022-12-14 14:24:04
#145203 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 3324 K C++ 17 (Clang) / 850 B Nguyễn Phú Minh Quân 2023-08-06 15:27:07
#97353 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 119 ms 3428 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 14:13:25
#61359 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 285 ms 3828 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:03:39
#97380 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 3840 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 14:38:39
#33458 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 180 ms 4464 K C++ 17 / 2 K vuvanhung 2021-04-01 9:55:45
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02
#48681 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 146 ms 4696 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-23 3:15:38
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#137090 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 520 ms 5500 K C++ 14 / 369 B Nguyen An 2023-05-07 6:15:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: