Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#49225 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 238 ms 600 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 8:15:38
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#138393 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 394 ms 892 K C++ 17 (Clang) / 799 B Nguyễn Việt Bách 2024-03-04 13:58:35
#120501 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 976 K C++ 11 (NOI) / 613 B Trần Minh Trí 2023-12-26 10:03:10
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#48705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 462 ms 1020 K C++ 14 / 445 B hihihi1 2021-09-23 3:59:35
#47576 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 1056 K C++ / 431 B hm123 2021-09-12 15:52:32
#50007 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 281 ms 1076 K C++ 17 / 727 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:11:36
#116179 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 384 ms 1088 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:41:50
#116167 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 211 ms 1108 K C++ 17 / 744 B Phan Trung Hữu 2023-01-18 8:30:07
#5977 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 189 ms 1112 K C++ 14 / 557 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 15:35:12
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#48603 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 257 ms 1124 K C++ 14 / 752 B Flabbergast Mother Father 2021-09-22 16:28:16
#151882 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 222 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2024-05-23 21:15:38
#73932 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 126 ms 1148 K C++ 11 / 918 B Xuân 2022-02-17 10:01:12
#116171 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 213 ms 1148 K C++ 17 / 688 B Lê Hồng Phúc 2023-01-18 8:33:53
#120070 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 495 ms 1148 K C++ / 481 B chu tâm 2023-12-24 13:30:44
#118119 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 259 ms 1184 K C++ / 1 K meow 2023-02-06 8:29:32
#97523 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 1380 K C++ 14 / 749 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:50:52
#121010 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 493 ms 1404 K C++ 17 / 436 B whatda123 2023-12-29 2:55:48
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#31945 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 140 ms 1424 K C++ 17 / 562 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 14:12:07
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#103848 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 1476 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 16:02:52
#148516 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 134 ms 1496 K C++ 17 / 1011 B q 2024-05-03 14:37:51
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#8747 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 84 ms 1504 K C++ 17 / 896 B Lemon Garden 2020-09-22 13:28:17
#5763 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 91 ms 1524 K C++ 17 / 854 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 9:28:42
#5759 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 92 ms 1536 K C++ 14 / 722 B Trùm CUỐI 2020-04-14 9:24:59
#8777 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 163 ms 1536 K C++ 17 / 664 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:00:01
#126804 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 303 ms 1748 K C++ 17 / 641 B Tuấn Kiệt 2024-01-23 7:30:47
#126806 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 109 ms 1780 K C++ / 737 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-23 7:31:37
#126818 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 112 ms 1788 K C++ 17 / 759 B Đào Đức Thắng 2024-01-23 7:38:20
#126813 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1788 K C++ 14 / 732 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-23 7:34:29
#119703 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 284 ms 1788 K C++ 14 / 632 B Nguyễn Thanh Thuyên 2023-12-23 8:59:27
#126793 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 118 ms 1808 K C++ 17 / 738 B Trần Bình An 2024-01-23 7:27:18
#126798 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 298 ms 1852 K C++ 17 / 598 B Phạm Đức Thiện 2024-01-23 7:28:26
#39925 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1888 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 16:37:30
#120475 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2156 K C++ 17 / 671 B Vo Hong Phat 2023-12-26 9:35:24
#149938 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 2176 K C++ 17 / 672 B Phan Quốc Triệu 2024-05-15 2:03:06
#120997 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 2232 K C++ / 803 B Nguyễn Gia Huy 2023-12-29 2:27:34
#120408 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 440 ms 2812 K C++ 11 (NOI) / 551 B Khangg 2023-12-26 7:25:44
#27856 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 2912 K C++ 14 / 742 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 12:17:40
#120233 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 143 ms 2936 K C++ 11 (NOI) / 903 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:05:08
#125862 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2940 K C++ 17 / 562 B Quốc Hưng 2024-01-19 9:05:08
#35479 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 3020 K C++ 17 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 16:16:29
#48778 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 153 ms 3028 K C++ 11 (Clang) / 1 K Lâm Thanh Bá Quý 2021-09-23 14:54:45
#67740 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 242 ms 3032 K C++ 17 / 842 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:18:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: