Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60606 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 23 ms 484 K C++ 11 / 2 K LAM DEP TRAI 2021-12-02 9:33:36
#89586 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 30 ms 508 K C++ / 1 K thành moi 2022-08-21 8:34:59
#49425 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 34 ms 484 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-29 13:44:34
#84472 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-05-22 16:57:10
#34429 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 41 ms 432 K C++ 17 / 1 K Tạ Thu Hà 2021-04-13 16:34:57
#60627 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 91 ms 352 K C++ 14 / 993 B hihihi1 2021-12-02 12:42:42
#5733 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 92 ms 352 K C++ 14 / 993 B Trùm CUỐI 2020-04-14 7:37:14
#5753 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 92 ms 352 K C++ 11 / 838 B Đoàn Thành Lâm 2020-04-14 8:37:25
#6564 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 92 ms 492 K C++ 17 / 1016 B Takce 2020-05-02 3:23:11
#67833 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 92 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-04 7:44:27
#7776 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 93 ms 388 K C++ 14 / 1016 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-26 0:30:59
#5736 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 94 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 939 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 7:55:47
#7780 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 94 ms 392 K C++ 17 / 987 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-06-26 0:39:56
#30409 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 94 ms 384 K C++ 17 / 1 K Đoàn Công Chiến 2021-03-11 2:09:15
#5734 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 95 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-04-14 7:40:54
#6787 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 96 ms 388 K C++ 14 / 987 B Đinh Trung Hiếu 2020-05-04 14:17:29
#7789 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 96 ms 384 K C++ 17 / 987 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-06-26 0:52:21
#5740 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 98 ms 384 K C++ 14 / 813 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-14 8:12:58
#30407 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 98 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-11 2:08:24
#30437 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 99 ms 352 K C++ 17 / 996 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-11 2:26:03
#30412 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 99 ms 336 K C++ 17 / 1 K Trần Trung Đức 2021-03-11 2:10:17
#30426 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 99 ms 364 K C++ / 996 B Đặng Thái Sơn 2021-03-11 2:19:12
#30511 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 100 ms 384 K C++ 17 / 1 K Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-11 2:42:30
#30431 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 101 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Huy Hùng 2021-03-11 2:23:08
#30439 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 102 ms 352 K C++ 17 / 996 B Trần Quang Huy 2021-03-11 2:26:51
#30515 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 102 ms 492 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Tâm 2021-03-11 2:43:12
#6993 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 103 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 1016 B Trần Hương Trang 2020-05-06 4:29:27
#30460 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 103 ms 352 K C++ 17 / 1000 B Bùi Hải Đăng 2021-03-11 2:33:59
#30428 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 104 ms 348 K C++ 17 / 1 K Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-11 2:20:55
#30404 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 104 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-11 2:07:40
#30401 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 107 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Bình An 2021-03-11 2:05:32
#30434 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 108 ms 384 K C++ 17 / 996 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-11 2:24:52
#30699 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 108 ms 348 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-03-12 8:50:22
#6703 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 109 ms 448 K C++ 17 / 830 B Phùng Trường Giang 2020-05-03 14:13:24
#30444 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 110 ms 384 K C++ 17 / 1 K Trần Khánh Linh 2021-03-11 2:28:33
#30712 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 120 ms 348 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hữu Hải 2021-03-12 8:54:27
#6778 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 125 ms 388 K C++ 14 / 987 B Phạm Đình Thông 2020-05-04 14:08:43
#30422 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 136 ms 444 K C++ 17 / 1 K Chu Minh Quân 2021-03-11 2:18:00
#60725 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 160 ms 360 K C++ / 985 B ThMinh 2021-12-02 16:01:17
#110118 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 188 ms 388 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-12 13:05:09
#110121 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 192 ms 504 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 13:10:36
#29893 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 193 ms 484 K C++ 11 / 741 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 3:34:17
#78467 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 238 ms 400 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-03-23 4:30:26
#104026 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 244 ms 388 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-23 12:26:36
#82764 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 261 ms 372 K C++ 17 / 925 B Trần Gia Phúc 2022-05-02 8:04:33
#38462 #395. BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Accepted 100 286 ms 384 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-06-05 21:47:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: