Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#69868 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 46 ms 8916 K C++ 17 / 523 B batman 2022-01-19 17:13:17
#65294 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 49 ms 4732 K C++ / 800 B Ta Minh Kien 2021-12-18 16:11:18
#78871 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 49 ms 8956 K C++ 17 / 827 B mc_hyuse202 2022-03-25 13:54:27
#61179 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 51 ms 8988 K C++ 17 (Clang) / 360 B Trần Khắc Triều 2021-12-06 1:13:18
#72758 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 51 ms 8916 K C++ / 386 B PAT 2022-02-11 17:40:29
#81617 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 52 ms 9032 K C++ 14 / 884 B Đỗ Bình Minh 2022-04-13 14:27:56
#63638 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 53 ms 9024 K C++ / 1 K nguyen phong hai 2021-12-16 4:28:47
#37967 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 55 ms 13440 K C++ 17 / 609 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:28:36
#27471 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 56 ms 13404 K C++ 11 / 485 B chú bé đần 2021-02-06 18:45:16
#78947 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 58 ms 13436 K C++ / 735 B ๖ۣۜƶµƙąッ 2022-03-26 9:41:28
#56949 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 59 ms 13436 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Minh Đức 2021-11-12 14:19:22
#46457 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 59 ms 8912 K C++ 17 / 654 B hihihi1 2021-09-03 11:45:38
#65329 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 59 ms 13412 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2021-12-19 2:26:39
#36386 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 60 ms 13440 K C++ / 418 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:30:40
#19463 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 61 ms 8960 K C++ 17 / 643 B iwannabetheguy 2020-12-07 13:35:32
#65316 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 61 ms 9056 K C++ 17 / 569 B Trần Phong 2021-12-18 18:26:15
#39078 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 62 ms 9088 K C++ / 599 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-16 17:03:38
#76008 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 62 ms 9024 K C++ 11 (Clang) / 667 B tran cong viet 2022-02-28 12:42:03
#70424 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 63 ms 13436 K C++ / 791 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:23:45
#75026 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 63 ms 13404 K C++ / 801 B Xuân 2022-02-22 12:53:15
#74664 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 63 ms 13436 K C++ 17 / 780 B tranminhprvt01 2022-02-19 16:48:42
#33922 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 65 ms 13368 K C++ 17 / 609 B Tạ Thu Hà 2021-04-08 17:06:32
#24492 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 65 ms 9088 K C++ 11 / 729 B truongjr 2020-12-30 3:01:23
#34860 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 66 ms 13440 K C++ 17 / 627 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:05:46
#70643 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 66 ms 15576 K C++ / 374 B hm123 2022-01-26 1:48:41
#37516 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 67 ms 13404 K C++ 17 / 997 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-05-24 15:56:19
#46926 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 67 ms 13388 K C++ 17 / 544 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-08 7:11:22
#84829 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 67 ms 9040 K C++ / 571 B Đoàn Gia Long 2022-05-28 23:37:09
#49585 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 68 ms 15612 K C++ / 635 B trần minh hoàng 2021-10-01 4:30:55
#76108 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 68 ms 16088 K C++ / 1 K Thu Tran 2022-03-01 17:03:45
#35936 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 70 ms 13384 K C++ 14 / 399 B Duong Thao 2021-04-27 7:55:28
#37809 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 70 ms 13404 K C++ 17 / 530 B Phạm Đức Anh 2021-05-28 16:15:52
#37616 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 70 ms 13364 K C++ / 814 B newmem 2021-05-26 3:53:37
#51335 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 70 ms 9036 K C++ / 467 B Onii Chan 2021-10-15 0:16:28
#76802 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 71 ms 13436 K C++ 14 / 615 B Nguyễn Anh Thư 2022-03-08 5:21:11
#33115 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 72 ms 13408 K C++ 17 / 510 B Chùm CUỐI 2021-03-30 2:48:36
#88598 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 72 ms 15504 K C++ 14 / 739 B Tìm lại ký ức 2022-08-02 10:49:38
#35903 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 73 ms 13440 K C++ / 1 K minh nguyen le 2021-04-26 7:43:46
#88981 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 74 ms 13388 K C++ 11 / 432 B Trà Phương Nam 2022-08-11 14:27:15
#34288 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 75 ms 13440 K C++ 17 / 441 B Chu Minh Quân 2021-04-13 1:22:14
#87639 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 76 ms 9044 K C++ / 762 B Nguyễn Gia Bảo 2022-07-16 0:54:13
#9062 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 77 ms 13368 K C++ 14 / 607 B always tle 2020-10-03 3:50:29
#49160 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 78 ms 13504 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:41:45
#81162 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 80 ms 15544 K C++ 17 / 486 B mr_coder 2022-04-11 6:23:27
#40439 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 81 ms 17620 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-06-30 7:33:18
#66044 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 81 ms 13412 K C++ 17 / 874 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 5:00:51
#78481 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 83 ms 23904 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-23 13:59:34
#35856 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 85 ms 23936 K C++ 14 / 439 B Duy_e 2021-04-25 5:36:39
#46568 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 86 ms 13436 K C++ / 492 B Timelimited 2021-09-05 13:37:04
#68396 #419. DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất Accepted 100 87 ms 13436 K C++ / 417 B ThMinh 2022-01-07 14:26:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: