Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4513 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 37 ms 260 K C++ (NOI) / 423 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 7:01:21
#3602 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 40 ms 488 K C++ / 481 B Phạm Thế Phong 2020-01-21 1:21:17
#3570 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 276 B Phạm Thị Thảo 2020-01-17 1:12:48
#49077 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 42 ms 424 K C++ 11 / 333 B lê tuấn triệu 2021-09-27 2:51:07
#61604 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 43 ms 352 K C++ 11 / 1 K Huỳnh Minh Đăng 2021-12-08 9:10:07
#3572 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 380 K C++ 11 / 572 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-01-17 7:24:14
#25195 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 384 K C++ 17 / 500 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-09 6:07:23
#25242 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 1216 K C++ (NOI) / 398 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-10 13:57:37
#73506 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 782 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:34:01
#25675 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 46 ms 356 K C++ 14 / 483 B fglk 2021-01-16 3:36:41
#69434 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 46 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 984 B Newbie 2022-01-16 2:47:27
#25730 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 500 B Trần Quang Huy 2021-01-17 9:00:42
#73580 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 49 ms 256 K Pascal / 295 B BH 2022-02-15 20:41:02
#68965 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 51 ms 348 K C++ / 686 B L H D 2022-01-12 15:05:03
#42204 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 53 ms 352 K C++ / 390 B phong 2021-07-12 5:04:00
#92031 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 54 ms 360 K C++ 17 / 4 K Trần Công Anh Khoa 2022-09-18 15:30:51
#63150 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 56 ms 380 K C++ 11 / 860 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:52:08
#4311 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 58 ms 1376 K C++ / 752 B Takce 2020-02-26 14:01:39
#62535 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 352 K C++ 11 / 328 B Nguyễn việt hải 2021-12-13 12:53:10
#78745 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 492 K C++ 17 / 506 B Meow 2022-03-25 1:07:31
#67706 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 360 K C++ 11 (Clang) / 1 K HuangChảMực 2022-01-03 14:09:56
#61707 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 61 ms 480 K C++ 14 / 363 B Ngô Tiến Đạt 2021-12-09 6:05:40
#78824 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 62 ms 340 K C++ / 418 B HiepPotato 2022-03-25 8:57:13
#5025 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 65 ms 480 K C++ 17 / 531 B Lemon Garden 2020-03-25 1:25:15
#34790 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 / 934 B Durex+_+ 2021-04-15 13:20:02
#51517 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 66 ms 348 K C++ 14 / 431 B hihihi1 2021-10-16 2:35:51
#89264 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 66 ms 560 K C++ / 309 B SUN 2022-08-15 16:44:04
#44204 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 67 ms 344 K C++ / 390 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-16 13:55:24
#51567 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 67 ms 348 K C++ / 421 B Onii Chan 2021-10-16 13:06:44
#81302 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 69 ms 384 K C++ / 598 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 16:13:43
#78066 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 71 ms 524 K C++ / 600 B lds 2022-03-19 18:36:01
#43967 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 72 ms 400 K C++ 17 / 1 K Hoangbonduy 2021-08-13 1:34:25
#84282 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 73 ms 428 K C++ / 485 B NTS 2022-05-20 15:59:58
#81668 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 75 ms 364 K C++ 17 / 502 B Trần Văn Nhân 2022-04-14 0:07:44
#42250 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 208 B Phạm Đức Hào 2021-07-12 13:23:22
#3513 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 832 ms 21216 K Python 3 / 280 B Trùm CUỐI 2020-01-15 4:57:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: