Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73506 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 782 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:34:01
#73580 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 49 ms 256 K Pascal / 295 B BH 2022-02-15 20:41:02
#4513 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 37 ms 260 K C++ (NOI) / 423 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 7:01:21
#42205 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 56 ms 260 K C++ / 356 B phong 2021-07-12 5:06:18
#78824 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 62 ms 340 K C++ / 418 B Lê Tùng Lâm 2022-03-25 8:57:13
#44204 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 67 ms 344 K C++ / 390 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-16 13:55:24
#51521 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 74 ms 348 K C++ 14 / 523 B hihihi1 2021-10-16 5:31:17
#51567 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 67 ms 348 K C++ / 421 B Onii Chan 2021-10-16 13:06:44
#68965 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 51 ms 348 K C++ / 686 B L H D 2022-01-12 15:05:03
#61604 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 43 ms 352 K C++ 11 / 1 K Huỳnh Minh Đăng 2021-12-08 9:10:07
#62535 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 352 K C++ 11 / 328 B Nguyễn việt hải 2021-12-13 12:53:10
#3570 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 276 B Phạm Thị Thảo 2020-01-17 1:12:48
#25675 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 46 ms 356 K C++ 14 / 483 B fglk 2021-01-16 3:36:41
#67704 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 63 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 1 K YOASOBI 2022-01-03 14:09:54
#92031 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 54 ms 360 K C++ 17 / 4 K Trần Công Anh Khoa 2022-09-18 15:30:51
#81668 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 75 ms 364 K C++ 17 / 502 B Trần Văn Nhân 2022-04-14 0:07:44
#143872 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 59 ms 376 K C++ 14 / 580 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 15:18:09
#3572 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 380 K C++ 11 / 572 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-01-17 7:24:14
#63150 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 56 ms 380 K C++ 11 / 860 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:52:08
#69434 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 46 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 984 B Newbie 2022-01-16 2:47:27
#119656 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 380 K C++ 17 / 269 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:19:55
#25195 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 384 K C++ 17 / 500 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-09 6:07:23
#25730 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 500 B Trần Quang Huy 2021-01-17 9:00:42
#34790 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 / 934 B Durex+_+ 2021-04-15 13:20:02
#81302 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 69 ms 384 K C++ / 598 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 16:13:43
#43967 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 72 ms 400 K C++ 17 / 1 K Hoangbonduy 2021-08-13 1:34:25
#49077 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 42 ms 424 K C++ 11 / 333 B lê tuấn triệu 2021-09-27 2:51:07
#84282 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 73 ms 428 K C++ / 485 B NTS 2022-05-20 15:59:58
#119705 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 448 K C++ / 413 B K.VY 2023-12-23 9:00:14
#78748 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 60 ms 460 K C++ 17 / 506 B meow 2022-03-25 1:10:36
#5025 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 65 ms 480 K C++ 17 / 531 B Lemon Garden 2020-03-25 1:25:15
#61707 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 61 ms 480 K C++ 14 / 363 B Ngô Tiến Đạt 2021-12-09 6:05:40
#3602 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 40 ms 488 K C++ / 481 B Phạm Thế Phong 2020-01-21 1:21:17
#78066 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 71 ms 524 K C++ / 600 B lds 2022-03-19 18:36:01
#89264 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 66 ms 560 K C++ / 309 B SUN 2022-08-15 16:44:04
#25242 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 45 ms 1216 K C++ (NOI) / 398 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-10 13:57:37
#4311 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 58 ms 1376 K C++ / 752 B Takce 2020-02-26 14:01:39
#141021 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 802 ms 21172 K Python 3 / 206 B Phan Kim Chi 2024-03-14 0:43:45
#139200 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 760 ms 21184 K Python 3 / 261 B Đặng Huyền Trân 2024-03-08 4:12:47
#141033 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 806 ms 21188 K Python 3 / 293 B Nguyễn Quốc Việt 2024-03-14 0:46:59
#139350 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 761 ms 21188 K Python 3 / 306 B Nguyễn Duy Anh 2024-03-08 8:59:02
#141024 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 775 ms 21192 K Python 3 / 203 B Nguyễn Tiến Đạt 2024-03-14 0:44:13
#141015 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 791 ms 21200 K Python 3 / 273 B Trùm CUỐI 2024-03-14 0:42:29
#141013 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 792 ms 21200 K Python 3 / 206 B Đặng Châu Anh 2024-03-14 0:42:19
#141029 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 787 ms 21200 K Python 3 / 190 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-03-14 0:45:48
#42250 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 208 B Phạm Đức Hào 2021-07-12 13:23:22
#139217 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 789 ms 21204 K Python 3 / 190 B Phạm Thanh Lam 2024-03-08 4:22:20
#141028 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 814 ms 21212 K Python 3 / 296 B Lường Ngọc An 2024-03-14 0:45:32
#141036 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 796 ms 21220 K Python 3 / 190 B Bùi Quốc Huy 2024-03-14 0:47:37
#141020 #464. FLASHMOB - Flash Mob Accepted 100 802 ms 21280 K Python 3 / 222 B Phùng Nhật Minh 2024-03-14 0:43:44


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: