Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39836 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1965 ms 21200 K Python 3 / 155 B Dương 2021-06-26 8:39:21
#141043 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1962 ms 21204 K Python 3 / 272 B Nguyễn Quốc Việt 2024-03-14 0:48:13
#5272 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1939 ms 21212 K Python 3 / 250 B Phạm Thế Phong 2020-04-04 4:28:09
#141040 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1928 ms 21236 K Python 3 / 156 B Trùm CUỐI 2024-03-14 0:47:52
#141061 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1924 ms 21244 K Python 3 / 77 B Bùi Quốc Huy 2024-03-14 0:59:08
#141058 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1905 ms 21208 K Python 3 / 77 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-03-14 0:55:43
#141049 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1901 ms 21228 K Python 3 / 132 B Phạm Thanh Lam 2024-03-14 0:49:23
#139233 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1890 ms 21204 K Python 3 / 139 B Đặng Huyền Trân 2024-03-08 4:27:27
#140313 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1830 ms 21220 K Python 3 / 117 B Vũ Xuân Lâm 2024-03-11 16:37:40
#139265 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1816 ms 21204 K Python 3 / 468 B Phùng Nhật Minh 2024-03-08 7:41:50
#84269 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 217 ms 352 K C++ / 211 B Nguyen Tat An 2022-05-20 2:19:18
#46773 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 209 ms 380 K C++ 17 / 349 B phamanducvinh 2021-09-07 8:41:45
#84242 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 190 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 664 B Thành Hiếu 2022-05-19 12:09:23
#78820 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 190 ms 356 K C++ 17 / 297 B meow 2022-03-25 8:55:21
#44116 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 182 ms 352 K C++ / 300 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-08-15 10:23:14
#51568 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 178 ms 368 K C++ / 306 B Onii Chan 2021-10-16 13:12:25
#44333 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 178 ms 368 K C++ / 254 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-17 5:47:01
#48267 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 174 ms 372 K C++ 17 / 241 B hihihi1 2021-09-18 11:07:05
#78829 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 167 ms 352 K C++ / 342 B Lê Tùng Lâm 2022-03-25 9:00:42
#152476 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 165 ms 380 K C++ 14 / 490 B Vũ Hoài Băng 2024-05-27 14:03:33
#9269 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 161 ms 364 K C++ 17 / 335 B Nguyễn Minh Tiến 2020-10-06 14:54:31
#5037 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 159 ms 500 K C++ 17 / 376 B Lemon Garden 2020-03-25 8:55:17
#143874 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 157 ms 384 K C++ 14 / 305 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 15:25:42
#80707 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 154 ms 356 K C++ 11 / 606 B Xuân 2022-04-07 13:53:03
#101983 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 147 ms 384 K C++ 14 / 361 B Nguyen Gia Huy 2022-11-15 6:55:26
#67748 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 147 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 370 B Persia 2022-01-03 17:00:33
#69435 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 146 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 724 B Newbie 2022-01-16 2:51:38
#143883 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 144 ms 380 K C++ 17 / 475 B Phan Quốc Triệu 2024-04-01 15:55:53
#142650 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 141 ms 404 K C++ / 474 B Đoàn Thái Trọng 2024-03-23 7:35:37
#119657 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 138 ms 356 K C++ 17 / 189 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:21:21
#119260 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 136 ms 348 K C++ / 344 B hbk 2023-12-22 11:46:15
#63130 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 135 ms 388 K C++ 11 / 924 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:44:24
#92033 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 134 ms 372 K C++ 17 / 3 K Trần Công Anh Khoa 2022-09-18 15:49:32
#25717 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 133 ms 360 K C++ 17 / 213 B Trần Quang Huy 2021-01-17 8:40:26
#138337 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 131 ms 380 K C++ 17 / 200 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-03 0:20:38
#25677 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 127 ms 388 K C++ 14 / 339 B fglk 2021-01-16 3:58:03
#73507 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 125 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 458 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:34:17
#44233 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 125 ms 372 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:20:24
#87364 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 124 ms 404 K C++ 17 / 370 B Ngô Đình Ninh 2022-07-12 15:06:32
#4303 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 123 ms 376 K C++ / 539 B Takce 2020-02-26 10:04:40
#25230 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 122 ms 484 K C++ 14 / 317 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-10 5:32:59
#24721 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 120 ms 356 K C++ 17 / 233 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 7:53:56
#25281 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 117 ms 656 K C++ 17 / 244 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-12 13:03:44
#25674 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 115 ms 368 K C++ 17 / 480 B Phạm Văn Sơn Dương 2021-01-16 3:35:22
#39720 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 112 ms 352 K C / 479 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-25 4:24:46
#3569 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 106 ms 452 K C++ 17 / 232 B Phạm Thị Thảo 2020-01-17 1:09:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: