Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7667 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 448 ms 9456 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:44:02
#9189 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 144 ms 4284 K C++ 17 / 718 B Trùm CUỐI 2020-10-05 9:39:34
#9190 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 147 ms 4284 K C++ 14 / 677 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 9:39:40
#9191 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 151 ms 4284 K C++ 17 / 842 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 9:39:49
#9864 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 268 ms 456 K C++ 14 / 583 B always tle 2020-10-14 19:27:10
#19455 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 119 ms 1216 K C++ 17 / 529 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:24:15
#34903 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 439 ms 880 K C++ 17 / 414 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:07:30
#35486 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 300 ms 4064 K C++ 17 / 880 B Pio 2021-04-20 16:46:53
#38297 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 473 ms 1108 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:48
#38433 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 134 ms 1468 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-05 15:01:51
#41736 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 474 ms 464 K C++ / 356 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 4:56:52
#42050 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 438 ms 1080 K C++ 17 / 429 B batman 2021-07-10 10:09:05
#42189 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 313 ms 5600 K C++ 14 / 3 K MeowT.dev 2021-07-11 16:56:59
#42223 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 212 ms 3540 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-07-12 8:59:01
#42286 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 135 ms 5076 K C++ 14 / 1006 B Hoàng Xuân Vinh 2021-07-12 18:21:41
#47943 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 451 ms 1108 K C++ 14 / 401 B violetzzz 2021-09-16 5:49:18
#49353 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 127 ms 1248 K C++ / 403 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-09-29 8:44:54
#54477 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 141 ms 4348 K C++ / 692 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-02 2:38:41
#54478 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 130 ms 4288 K C++ / 682 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 2:39:33
#57520 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 89 ms 872 K C++ 14 / 3 K hihihi1 2021-11-15 11:39:20
#59925 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 145 ms 1148 K C++ 17 / 475 B Vũ Giang 2021-11-28 9:33:14
#62540 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 486 ms 1512 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:48
#63121 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 110 ms 472 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:42:21
#65592 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 133 ms 832 K C++ 17 / 428 B Ta Minh Kien 2021-12-20 15:27:01
#66744 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 198 ms 1624 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-29 7:45:44
#75413 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 460 ms 848 K C++ 11 / 352 B hm123 2022-02-24 12:27:13
#76745 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 125 ms 868 K C++ 17 / 428 B TH? 2022-03-07 7:06:29
#78460 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 119 ms 848 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:38
#88069 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 114 ms 1532 K C++ 17 / 914 B Trần Văn Nhân 2022-07-22 15:49:37
#91311 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 129 ms 1556 K C++ 17 / 518 B Lương Minh Hiếu 2022-09-08 11:23:45
#91590 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 449 ms 892 K C++ / 413 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-11 4:22:00
#96763 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 148 ms 1496 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:38:40
#97937 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 441 ms 2660 K C++ 17 / 660 B tquan2710 2022-11-02 13:11:00
#98005 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 128 ms 1472 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-02 15:17:42
#98063 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 437 ms 1508 K C++ 17 / 406 B Vũ Đức Triệu 2022-11-03 2:47:59
#98106 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 448 ms 1112 K C++ / 651 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-11-03 4:07:35
#98116 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 125 ms 1152 K C++ 14 / 677 B Lâm Duy Bảo 2022-11-03 5:01:16
#98170 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 129 ms 896 K C++ 14 / 885 B Nguyễn Thái Văn 2022-11-03 7:03:16
#98273 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 132 ms 976 K C++ 17 / 531 B Lê Hồng Phúc 2022-11-03 13:20:05
#98326 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 131 ms 1244 K C++ 11 / 851 B Phan Thien Hue 2022-11-04 1:17:58
#98519 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 433 ms 860 K C++ 17 / 340 B Le huu huy 2022-11-04 4:07:48
#98855 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 450 ms 916 K C++ / 802 B lambiengquo 2022-11-05 7:37:47
#98874 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 115 ms 1260 K C++ 17 / 800 B 23daleyyy 2022-11-05 8:42:41
#98905 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 435 ms 976 K C++ 17 / 334 B tinozg 2022-11-05 13:05:46
#101593 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 305 ms 2532 K C++ 14 / 1 K DEATH 2022-11-14 13:02:22
#105826 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 123 ms 1920 K C++ 17 / 516 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:43:30
#105830 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 153 ms 8192 K C++ 17 / 825 B Meow 2022-11-28 14:45:57
#126154 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 128 ms 4340 K C++ 17 / 601 B Fan Arsenal 2023-03-12 4:31:32
#128646 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 114 ms 700 K C++ 17 / 673 B sweetboy1 2023-03-24 9:50:03
#129101 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 448 ms 1856 K C++ 17 / 833 B Khánh 2023-03-27 9:36:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: