Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60932 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 46 ms 740 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-12-03 15:38:31
#57520 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 89 ms 872 K C++ 14 / 3 K hihihi1 2021-11-15 11:39:20
#63121 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 110 ms 472 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:42:21
#88069 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 114 ms 1532 K C++ 17 / 914 B Trần Văn Nhân 2022-07-22 15:49:37
#19455 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 119 ms 1216 K C++ 17 / 529 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:24:15
#78460 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 119 ms 848 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:38
#76745 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 125 ms 868 K C++ 17 / 428 B TH? 2022-03-07 7:06:29
#49353 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 127 ms 1248 K C++ / 403 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-09-29 8:44:54
#54478 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 130 ms 4288 K C++ / 682 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 2:39:33
#51321 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 132 ms 852 K C++ 14 / 870 B violetzzz 2021-10-14 15:42:05
#65592 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 133 ms 832 K C++ 17 / 428 B Ta Minh Kien 2021-12-20 15:27:01
#54476 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 134 ms 4300 K C++ 17 / 628 B Chùm CUỐI 2021-11-02 2:34:15
#42286 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 135 ms 5076 K C++ 14 / 1006 B Hoàng Xuân Vinh 2021-07-12 18:21:41
#16467 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 138 ms 640 K C++ 14 / 1 K always tle 2020-11-24 2:53:18
#54477 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 141 ms 4348 K C++ / 692 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-02 2:38:41
#59925 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 145 ms 1148 K C++ 17 / 475 B Vũ Giang 2021-11-28 9:33:14
#9190 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 147 ms 4284 K C++ 14 / 677 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 9:39:40
#9191 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 151 ms 4284 K C++ 17 / 842 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 9:39:49
#66744 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 198 ms 1624 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-29 7:45:44
#42223 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 212 ms 3540 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-07-12 8:59:01
#35486 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 300 ms 4064 K C++ 17 / 880 B Pio 2021-04-20 16:46:53
#42189 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 313 ms 5600 K C++ 14 / 3 K MeowT.dev 2021-07-11 16:56:59
#42050 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 438 ms 1080 K C++ 17 / 429 B batman 2021-07-10 10:09:05
#34904 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 438 ms 808 K C++ 17 / 414 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:07:45
#41738 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 438 ms 464 K C++ 17 / 344 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 4:58:42
#7667 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 448 ms 9456 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:44:02
#75413 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 460 ms 848 K C++ 11 / 352 B hm123 2022-02-24 12:27:13
#38297 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 473 ms 1108 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:48
#62540 #488. DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) Accepted 100 486 ms 1512 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: