Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#69546 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 21 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-16 16:12:00
#48977 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 61 ms 408 K C++ / 2 K Nguyen Loan 2021-09-25 9:28:20
#31260 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 2 K iwannabetheguy 2021-03-15 12:23:10
#87219 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 47 ms 356 K C++ 17 / 1 K CODE 2022-07-10 8:29:33
#130973 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 30 ms 456 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-04 8:59:39
#101760 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 1016 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-15 1:40:58
#25273 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 44 ms 512 K C++ / 970 B Mr_Nguyễn 2021-01-12 1:12:57
#57526 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 897 B hihihi1 2021-11-15 11:41:08
#8647 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 838 B Phạm Thế Phong 2020-09-18 8:35:24
#138939 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 729 B ILOVEU3000 2023-05-18 1:26:44
#98249 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 37 ms 488 K C++ 17 / 725 B Nguyễn Đình Tài 2022-11-03 12:30:11
#102449 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 39 ms 384 K C++ / 718 B Phan Mạnh Hùng 2022-11-16 23:51:12
#8654 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 60 ms 384 K C++ 14 / 626 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-18 10:57:12
#129699 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 29 ms 404 K C++ 17 / 612 B Trùm CUỐI 2023-03-29 7:26:16
#129700 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 607 B Nguyễn Quốc Việt 2023-03-29 7:26:52
#102468 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 48 ms 384 K C++ 17 / 598 B Việt Nhân 2022-11-17 0:09:55
#43269 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 48 ms 352 K C++ / 598 B Cao Chí Hiếu 2021-08-05 16:08:08
#76207 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 51 ms 348 K C++ / 586 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 10:47:10
#129704 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 581 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-03-29 7:28:14
#72216 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 576 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:31
#102350 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 34 ms 392 K C++ / 572 B Nguyen Van The Hung 2022-11-16 13:19:43
#129694 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 569 B Phạm Thanh Lam 2023-03-29 7:24:37
#57309 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 36 ms 564 K C++ 17 / 568 B Vũ Giang 2021-11-14 12:52:41
#90102 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 44 ms 380 K C++ 17 / 565 B Ngô Đình Ninh 2022-08-25 7:08:56
#50524 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 49 ms 348 K C++ / 549 B Nguyễn Thu Hà 2021-10-09 3:06:46
#138850 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 542 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-05-17 10:18:14
#82783 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 60 ms 368 K C++ / 537 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 12:25:40
#144044 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 49 ms 344 K C++ / 534 B Ngô Minh Hiếu 2023-07-27 3:22:52
#129716 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 534 B Nguyễn Duy Anh 2023-03-29 7:34:03
#102544 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 33 ms 388 K C++ / 526 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2022-11-17 0:54:15
#102435 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 59 ms 472 K C++ 17 / 525 B Trần Huy Hoàng 2022-11-16 17:52:56
#129702 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 37 ms 384 K C++ 17 / 524 B Ninh Anh Vũ 2023-03-29 7:28:00
#101943 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 50 ms 360 K C++ 14 / 522 B Nguyen Gia Huy 2022-11-15 5:15:28
#102455 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 65 ms 484 K C++ 17 / 522 B Tuyết Mai 2022-11-16 23:55:41
#101763 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 50 ms 356 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-11-15 1:48:08
#129697 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 512 B Đặng Huyền Trân 2023-03-29 7:25:56
#129696 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 50 ms 356 K C++ 17 / 510 B Fan Arsenal 2023-03-29 7:25:32
#102444 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 51 ms 360 K C++ 11 / 503 B Bùi Cường Quốc 2022-11-16 18:59:31
#50402 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 48 ms 580 K C++ 14 / 495 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-08 7:26:36
#8646 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 44 ms 352 K C++ 14 / 494 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-18 8:34:28
#102397 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 51 ms 384 K C++ 17 / 475 B tnkhuyen 2022-11-16 15:04:06
#102369 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 49 ms 384 K C++ 14 / 456 B Trịnh Nguyễn An Huy 2022-11-16 14:06:14
#102489 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 52 ms 348 K C++ / 453 B Sơn Đẹp Zai Siêu Cấp Vũ Trụ 2022-11-17 0:27:42
#102352 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 58 ms 376 K C++ / 437 B Trần Hoàng Đạt 2022-11-16 13:23:58
#102411 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 48 ms 360 K C++ 17 / 433 B quynh 2022-11-16 15:53:51
#102311 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 49 ms 320 K C++ 14 / 398 B Nguyen Minh Hoang 2022-11-16 11:29:13
#102310 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 48 ms 356 K C++ 17 / 398 B nguyennhatlam 2022-11-16 11:28:19
#102417 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 51 ms 368 K C++ / 398 B GIAP 2022-11-16 16:02:46
#129710 #498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi Accepted 100 49 ms 372 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-03-29 7:32:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: