Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71754 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 118 ms 1372 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-02-10 4:40:33
#139299 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 188 ms 860 K C++ 17 / 720 B Quốc Hưng 2024-03-08 8:13:42
#6052 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 888 K C++ 14 / 888 B Trùm CUỐI 2020-04-21 15:42:19
#92552 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 880 K C++ 17 / 2 K L H D 2022-09-27 15:37:08
#138994 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 860 K C++ 17 / 917 B Công Chúa Táo 2024-03-07 16:25:35
#86752 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1224 K C++ / 843 B Thu Tran 2022-07-04 2:54:32
#146618 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1268 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-04-21 3:29:48
#121522 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1208 K C++ 17 / 917 B oth 2024-01-02 13:48:18
#138097 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 192 ms 1296 K C++ 17 (Clang) / 773 B Lường Ngọc An 2024-03-02 1:13:11
#145194 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 194 ms 1276 K C++ 17 / 878 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-12 10:04:03
#96218 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 844 K C++ 17 / 836 B meow 2022-10-21 4:19:12
#138090 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 1268 K C++ 17 / 814 B Nguyễn Quốc Việt 2024-03-02 0:53:18
#8718 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 198 ms 1208 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 17:18:04
#106773 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 201 ms 2032 K C++ 17 / 733 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:31:24
#9162 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 202 ms 888 K C++ 14 / 715 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 8:35:58
#9164 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 203 ms 4408 K C++ 17 / 982 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 8:38:26
#72711 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 206 ms 1228 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-11 14:06:27
#121476 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 208 ms 1236 K C++ 17 / 1 K NGUYỄN XUÂN TUẤT 2024-01-02 6:11:47
#54455 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 916 K C++ / 854 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-02 1:37:54
#145182 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 2040 K C++ / 1 K aaaaaa 2024-04-12 9:10:23
#19356 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 216 ms 1232 K C++ 17 / 930 B iwannabetheguy 2020-12-06 2:30:09
#88852 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 218 ms 1228 K C++ 14 / 931 B noze 2022-08-07 13:47:48
#82822 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 219 ms 1228 K C++ 17 / 786 B Ngô Văn Hải 2022-05-03 7:54:57
#152365 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 222 ms 1264 K C++ 14 / 745 B Vũ Hoài Băng 2024-05-27 0:47:31
#137496 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 237 ms 2404 K C++ 17 / 3 K Tập code 2024-02-27 16:48:09
#71865 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 249 ms 2392 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:07:23
#139877 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 250 ms 5980 K C++ 17 / 1 K KhanhLe w 2024-03-11 3:17:04
#139955 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 254 ms 1884 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 3:33:20
#94210 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 255 ms 3280 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-10-12 15:07:12
#142618 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 257 ms 2908 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2024-03-23 2:48:39
#137310 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 258 ms 1456 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2024-02-27 3:49:06
#138818 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 259 ms 1824 K C++ 17 / 1 K Code Phải Yêu Tôi <3 2024-03-07 2:30:39
#19916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 2424 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 3:37:54
#84241 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 1908 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-05-19 11:07:31
#121068 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 263 ms 3124 K C++ 17 / 2 K Mới tập code :>> 2023-12-29 10:37:06
#103483 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 264 ms 1872 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2022-11-22 7:08:28
#98311 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3296 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:21:40
#65453 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 2188 K C++ 17 / 2 K mr_coder 2021-12-19 20:03:21
#139816 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 273 ms 3316 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 0:56:14
#91960 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 274 ms 3320 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-17 12:14:32
#146697 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 275 ms 3572 K C++ / 1 K re_fi 2024-04-21 15:13:42
#42220 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 281 ms 2160 K C++ 14 / 8 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-07-12 8:43:11
#41985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 284 ms 3288 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-10 2:22:14
#42232 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 287 ms 2000 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 9:58:02
#138447 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 290 ms 1396 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-03-05 0:36:30
#42252 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 291 ms 3568 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 14:18:24
#75007 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 305 ms 2520 K C++ 17 (Clang) / 947 B trần minh hoàng 2022-02-22 11:23:53
#42610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 306 ms 2564 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:24:37
#97320 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 311 ms 2552 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-31 11:39:01
#85916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 315 ms 1876 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-17 16:11:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: