Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36665 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2555 ms 1244 K C++ / 418 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:17:18
#45988 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2685 ms 972 K C++ / 437 B hihihi1 2021-08-29 14:20:52
#138444 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1777 ms 45352 K Python 3 / 477 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-03-05 0:36:02
#138095 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 567 ms 844 K C++ 17 (Clang) / 519 B Đặng Huyền Trân 2024-03-02 1:07:58
#43985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2203 ms 864 K C++ 17 / 529 B Vũ Giang 2021-08-13 5:02:01
#139418 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 862 ms 844 K C++ 17 / 587 B Đặng Hải Long 2024-03-08 14:06:14
#135432 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1795 ms 45040 K Python 3 / 695 B Nguyen An 2024-02-21 3:25:52
#138443 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1795 ms 45436 K Python 3 / 679 B Trùm CUỐI 2024-03-05 0:34:05
#9162 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 202 ms 888 K C++ 14 / 715 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 8:35:58
#139299 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 188 ms 860 K C++ 17 / 720 B Quốc Hưng 2024-03-08 8:13:42
#106773 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 201 ms 2032 K C++ 17 / 733 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:31:24
#152365 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 222 ms 1264 K C++ 14 / 745 B Vũ Hoài Băng 2024-05-27 0:47:31
#140449 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 199 ms 1268 K C++ 17 (Clang) / 773 B Lường Ngọc An 2024-03-12 1:55:03
#82822 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 219 ms 1228 K C++ 17 / 786 B Ngô Văn Hải 2022-05-03 7:54:57
#154809 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 194 ms 1268 K C++ 17 / 791 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-17 16:38:16
#54452 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 887 ms 884 K C++ / 796 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 1:35:18
#138090 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 1268 K C++ 17 / 814 B Nguyễn Quốc Việt 2024-03-02 0:53:18
#137319 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2504 ms 764 K C++ 17 / 786 B Phùng Nhật Minh 2024-02-27 4:33:52
#96218 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 844 K C++ 17 / 836 B meow 2022-10-21 4:19:12
#138134 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1468 ms 53044 K Python 3 / 839 B BenTreK97 tin 2024-03-02 1:46:44
#86768 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 192 ms 1216 K C++ 17 / 843 B Thu Tran 2022-07-04 2:56:09
#138993 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 764 K C++ 17 / 871 B Công Chúa Táo 2024-03-07 16:23:20
#92551 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 192 ms 872 K C++ 17 / 876 B L H D 2022-09-27 15:35:01
#54455 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 916 K C++ / 854 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-02 1:37:54
#121522 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1208 K C++ 17 / 917 B oth 2024-01-02 13:48:18
#19356 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 216 ms 1232 K C++ 17 / 930 B iwannabetheguy 2020-12-06 2:30:09
#88852 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 218 ms 1228 K C++ 14 / 931 B noze 2022-08-07 13:47:48
#75007 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 305 ms 2520 K C++ 17 (Clang) / 947 B trần minh hoàng 2022-02-22 11:23:53
#9164 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 203 ms 4408 K C++ 17 / 982 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 8:38:26
#121476 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 208 ms 1236 K C++ 17 / 1 K NGUYỄN XUÂN TUẤT 2024-01-02 6:11:47
#97320 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 311 ms 2552 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-31 11:39:01
#44130 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 428 ms 2524 K C++ / 1 K Nguyễn Phúc Lai 2021-08-15 11:37:55
#8718 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 198 ms 1208 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 17:18:04
#137310 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 258 ms 1456 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2024-02-27 3:49:06
#87667 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3276 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-07-16 8:43:16
#91960 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 274 ms 3320 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-17 12:14:32
#146618 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1268 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-04-21 3:29:48
#92019 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 959 ms 1868 K C++ / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2022-09-18 11:30:35
#146697 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 275 ms 3572 K C++ / 1 K re_fi 2024-04-21 15:13:42
#85916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 315 ms 1876 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-17 16:11:26
#138818 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 259 ms 1824 K C++ 17 / 1 K Code Phải Yêu Tôi <3 2024-03-07 2:30:39
#42610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 306 ms 2564 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:24:37
#103483 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 264 ms 1872 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2022-11-22 7:08:28
#145182 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 2040 K C++ / 1 K aaaaaa 2024-04-12 9:10:23
#138447 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 290 ms 1396 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-03-05 0:36:30
#139873 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 266 ms 5940 K C++ 17 / 1 K KhanhLe w 2024-03-11 3:15:51
#138224 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 501 ms 110036 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-03-02 7:54:31
#97610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 932 ms 3424 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2022-11-01 8:06:04
#65453 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 2188 K C++ 17 / 2 K mr_coder 2021-12-19 20:03:21
#139955 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 254 ms 1884 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 3:33:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: