Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 49 46.94%
689 CTREE - Tâm cây 19 55 34.55%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 7 0.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
614 ELECTRIC 40 161 24.84%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 45 40.00%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 22 50 44.00%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%