Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 28 52 53.85%
689 CTREE - Tâm cây 17 52 32.69%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 236 500 47.20%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
614 ELECTRIC 44 176 25.00%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 8 13 61.54%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 57 134 42.54%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%