Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1002 MINE - Đào vàng 25 147 17.01%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 290 31.03%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 30 3.33%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
900 NCODERS - Tượng đài 17 35 48.57%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 38 2.63%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%