Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 86 30.23%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 13 28 46.43%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 201 29.85%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 135 341 39.59%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 60 134 44.78%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 44 80 55.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 107 28.04%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 52 148 35.14%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 107 266 40.23%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%