Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 56 99 56.57%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 72 140 51.43%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 586 22.18%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 152 435 34.94%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 101 203 49.75%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 51 95 53.68%
380 CALFTEST - Thi Nghé 165 332 49.70%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 134 237 56.54%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%