# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 Huỳnh Công Triết 1500
502 Lai Tri Dung 2 1500
503 Đặng Minh Trí 1 1500
504 NHT 4 1500
505 Bui Hoang Tri 5 1500
506 Nguyễn Lê Trí Đạt 1500
507 Trần Việt Hưng 4 1500
508 Lê Trung Hưng 0 1500
509 Nguyễn Thị Trúc Ly 1500
510 Trần Võ Huỳnh Giang 0 1500
511 Uyên 0 1500
512 trantuanquynh 4 1500
513 Trịnh Lâm Tuấn 0 1500
514 Trần Tuấn 1 1500
515 trantritinh 2 1500
516 tranthuyan 1 1500
517 Trần Thị Mai Anh 1 1500
518 Khuyen Tran 57 1500
519 Trần Thái Hưng 8 1500
520 Trần Ngọc Thạch 1 1500
521 Dũng 1500
522 tranngoctan 4 1500
523 Tran Son Viet 1500
524 Trần Sơn 3 1500
525 Trần Ngọc Sơn 1 1500
526 Nongg 22 1500
527 Tran Anh Quan 1 1500
528 Tran Quang Minh 1 1500
529 Trần Phương Anh 1 1500
530 Trần Duy Phúc 2 1500
531 Trần Nhật Thương 1500
532 Trần Nguyễn Phát Đạt 1500
533 Trần Nghĩa 0 1500
534 Trần Hải Nam 12 1500
535 trần hải nam 2 1500
536 tranminhprvt01 38 1500
537 Trần Minh Hoàng 0 1500
538 Trần Quang Minh 1 1500
539 Trần Ngọc Minh 2 1500
540 Trần mạnh tiến 1 1500
541 tranlong5252 16 1500
542 Tran Le Hai 0 1500
543 haizzzz 1 1500
544 hoangvanthien 1 1500
545 Trần Thị Lan 1 1500
546 tranlaluot 9 1500
547 Trần Văn Kiên lớp 11A7 1 1500
548 TranHuyHoang 1500
549 Trần Khánh Hưng 11A7 1 1500
550 Trần Hoàng Sơn 0 1500