# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 nguyen thi huyen linh 1 1500
1952 dsafs 1 1500
1953 Cumonfurries 1 1500
1954 ADADAS 1 1500
1955 Nguyễn Văn Huân 1 1500
1956 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
1957 Nguyễn Anh Minh 1 1500
1958 Lê Xuân Nguyên 1 1500
1959 Pham_Son 1 1500
1960 Phúc Nguyên 1 1500
1961 đậu ngọc thạch 1 1500
1962 Lê Cảnh Toàn 1 1500
1963 Ngô Võ Tuấn An 1 1500
1964 Trần Mỹ Tâm_11A4 1 1500
1965 Toco 1 1500
1966 Trần Thịnh 1 1500
1967 THN 1 1500
1968 chiiiiii 1 1500
1969 Trương Thiên Lộc 1 1500
1970 Nguyễn Thị Lê Na 1 1500
1971 huy 1 1500
1972 Nguyễn Bảo Thien 1 1500
1973 Hehehehe 1 1500
1974 Nguyễn Phương Anh 1 1500
1975 Nguyễn Thị Mỹ -11a4 1 1500
1976 Nguyễn Tuấn Hùng 1 1500
1977 Bui Chi Vi 1 1500
1978 Nguyen Manh Kien 1 1500
1979 Hoang Danh 1 1500
1980 Nguyễn Thành Chung 1 1500
1981 kingpower 1 1500
1982 Nguyễn Nhân 1 1500
1983 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh-11a4 1 1500
1984 Trần Ngọc Thạch 1 1500
1985 Nguyễn Thái Hưng 1 1500
1986 dsadsadads 1 1500
1987 Bùi Tuấn 1 1500
1988 khoi anh 1 1500
1989 Tạ Quang Chung -11A4 1 1500
1990 Yesen 1 1500
1991 tuanapho 1 1500
1992 q 1 1500
1993 Nguyễn Quý Hoàng Anh 1 1500
1994 Nguyễn Quỳnh trâm -11a4 1 1500
1995 Lê Lâm 1 1500
1996 NewPieCoder 1 1500
1997 Nguyen Thai Bao 1 1500
1998 tubication 1 1500
1999 Nguyễn Phan Đức Khải 1 1500
2000 duong tuan minh 1 1500