# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
251 Phan Kim Chi 20 1561
252 Hải Anh 19 1500
253 Hoàng Đức Mạnh 19 1500
254 Cao Chí Hiếu 19 1500
255 NGUYEN ANH TUYEN 19 1500
256 kimmik 19 1500
257 Super Idol yêu em 105 °C 19 1500
258 Ngọc Nhi 19 1500
259 rpkrpkrpk 19 1500
260 Nguyễn Tiến Đạt 19 1368
261 Xiceee 19 1500
262 PAT 19 1500
263 Tran Anh Quan 18 1500
264 Nguyễn Trung Long 18 1500
265 Nguyen Van Thang 18 1500
266 Đào Duy Bách 18 1500
267 Nguyễn Đức Huy 18 1500
268 Nguyễn Thái Văn 18 1500
269 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
270 soul 18 1500
271 quocvi10Tin 18 1500
272 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
273 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
274 Nguyễn Trọng Anh Tú 18 1315
275 lto5 18 1500
276 Vũ Khánh Huyền 17 1500
277 Chử Minh Trí 17 1500
278 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
279 Nguyễn Cao Trường 17 1500
280 Thái Trung Hiếu 17 1500
281 NTS 17 1500
282 Nguyễn Đình Tài 17 1500
283 Lê Đức Nhuận 17 1500
284 Hồ Vũ Thanh Bình 17 1500
285 Le huu huy 17 1500
286 Lê Quang Trường 17 1500
287 tinozg 17 1500
288 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 17 1500
289 ohka 17 1500
290 Văn Hoàng Phúc 17 1500
291 bủhhhhhhhhhhhh 17 1500
292 Vũ Minh Huyền 17 1374
293 umm 17 1500
294 ttnl1128 17 1500
295 Trần Gia Hưng 16 1500
296 Phan Mạnh Hùng 16 1500
297 minh2409 16 1500
298 Mai Nguyễn 16 1500
299 Phạm Tấn Tú 16 1500
300 nhdandz 16 1500