Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67676 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 98 ms 1472 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-03 12:17:20
#27752 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 181 ms 1504 K C++ 14 / 518 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-17 13:48:33
#28036 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 181 ms 1056 K C++ 17 / 338 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-20 4:40:38
#17373 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 189 ms 1444 K C++ 17 / 471 B Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:09:53
#31262 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 190 ms 1088 K C++ 17 / 1 K iwannabetheguy 2021-03-15 12:36:39
#17383 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 192 ms 1964 K C++ / 380 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 7:12:28
#17347 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 192 ms 1476 K C++ 17 / 441 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-27 6:17:43
#145141 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 193 ms 928 K C++ (NOI) / 452 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-11 16:10:45
#17268 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 196 ms 1472 K C++ 17 / 510 B Trùm CUỐI 2020-11-27 4:18:48
#17404 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1504 K C++ 17 / 454 B Chu Minh Quân 2020-11-27 7:21:39
#17358 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1572 K C++ 17 / 458 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-27 7:06:29
#17417 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1504 K C++ 14 / 478 B Trần Trung Đức 2020-11-27 7:28:39
#17377 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1440 K C++ / 462 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 7:10:30
#17338 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1504 K C++ / 462 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-27 4:34:51
#17310 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1488 K C++ 17 / 458 B Tạ Thu Hà 2020-11-27 4:29:40
#38039 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 197 ms 1888 K C++ 14 / 1007 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-05-31 16:03:08
#57285 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 198 ms 1064 K C++ 17 / 432 B Vũ Giang 2021-11-14 11:20:30
#4812 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 199 ms 1860 K C++ / 488 B Phạm Thế Phong 2020-03-12 13:19:50
#17277 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 199 ms 1504 K C++ / 443 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-27 4:20:27
#5045 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 200 ms 1460 K C++ 17 / 391 B Lemon Garden 2020-03-25 9:42:04
#17319 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 200 ms 1504 K C++ 17 / 443 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-27 4:30:59
#17330 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 201 ms 1492 K C++ 14 / 485 B Nguyễn Huy Hùng 2020-11-27 4:32:55
#59655 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 202 ms 1904 K C++ 11 / 481 B ThMinh 2021-11-26 5:29:34
#138609 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 204 ms 1112 K C++ 17 / 367 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-06 0:38:11
#17285 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 205 ms 1504 K C++ 17 / 485 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-27 4:23:04
#23016 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 206 ms 1176 K C++ 11 / 871 B Đặng Tiến Dũng 2020-12-18 14:35:01
#5044 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 207 ms 2016 K C++ / 488 B Takce 2020-03-25 9:41:24
#123256 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 207 ms 1432 K C++ 14 / 448 B accvip 2024-01-09 16:34:24
#33926 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 209 ms 1144 K C++ / 444 B always tle 2021-04-09 1:36:50
#17467 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 211 ms 1472 K C++ 14 / 443 B Nguyễn Bình An 2020-11-27 7:38:09
#17332 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 212 ms 1504 K C++ / 493 B Đoàn Công Chiến 2020-11-27 4:33:14
#141471 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 215 ms 1476 K C++ 17 / 655 B Cơm Sườn Quận 7 2024-03-15 15:06:09
#17351 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 216 ms 1720 K C++ 17 / 484 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-27 7:03:31
#84177 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 216 ms 1068 K C++ 11 / 340 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-18 8:36:27
#80897 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 217 ms 1724 K C++ 17 / 596 B mc_hyuse202 2022-04-09 10:25:31
#17317 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 218 ms 1488 K C++ 17 / 458 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-27 4:30:44
#38036 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 219 ms 1848 K C++ 14 / 519 B Đỗ Duy Đông 2021-05-31 15:59:36
#70782 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 219 ms 1088 K C++ 11 / 607 B Văn Hoàng Phúc 2022-01-26 15:35:09
#88660 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 219 ms 1112 K C++ 11 / 506 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-08-03 7:53:39
#67736 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 221 ms 1044 K C++ 17 / 758 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:00:05
#78228 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 221 ms 1072 K C++ / 350 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 16:15:36
#35369 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 232 ms 1504 K C++ 17 / 658 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-20 8:21:49
#17309 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 235 ms 1488 K C++ 11 / 436 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-27 4:29:29
#85490 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 261 ms 3160 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-06-11 8:11:13
#51569 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 267 ms 1068 K C++ / 367 B Onii Chan 2021-10-16 13:19:28
#49212 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 268 ms 1072 K C++ 14 / 1000 B kekekekeke 2021-09-28 7:01:40
#17280 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 340 ms 1476 K C++ 17 / 403 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-27 4:22:05
#60582 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 343 ms 2024 K C++ / 478 B DEATH 2021-12-02 8:28:58
#17326 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 351 ms 1644 K C++ / 421 B Đặng Thái Sơn 2020-11-27 4:31:34
#38106 #2067. SUMEZ - Tổng dễ Accepted 100 351 ms 2748 K C++ / 560 B Ho Ngoc Luat 2021-06-02 1:01:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: