Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#137519 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 2 ms 128 K Pascal / 773 B huhh 2024-02-27 20:32:03
#22541 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 630 B Trùm CUỐI 2020-12-18 2:38:26
#22542 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 276 K C++ 17 / 492 B Nguyễn Bình An 2020-12-18 2:39:15
#21650 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 264 K C++ 17 / 755 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-14 10:11:29
#22605 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 312 K C++ 17 / 606 B Bùi Hải Đăng 2020-12-18 3:00:14
#22578 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 292 K C++ 17 / 620 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-18 2:45:24
#22548 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 628 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-18 2:40:35
#22570 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 348 K C++ 17 / 620 B Chu Minh Quân 2020-12-18 2:42:53
#22553 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 587 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-18 2:40:58
#22594 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 606 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-18 2:49:52
#22584 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 280 K C++ / 620 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-18 2:47:34
#22565 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 344 K C++ 17 / 622 B Trần Trung Đức 2020-12-18 2:41:46
#22591 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 388 K C++ 17 / 689 B Lê Minh Tâm 2020-12-18 2:48:24
#22575 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 344 K C++ 17 / 689 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-18 2:44:09
#22562 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 404 K C++ 17 / 635 B Trần Khánh Linh 2020-12-18 2:41:31
#22544 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 280 K C++ 17 / 628 B Đoàn Công Chiến 2020-12-18 2:39:47
#27450 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 332 K C++ 11 / 736 B Trần Thái Toàn 2021-02-06 6:52:05
#40257 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 216 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-06-29 9:46:14
#72437 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 802 B BH 2022-02-10 21:39:58
#147788 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 344 K C++ 11 / 1 K R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-05-02 11:53:26
#137615 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 128 K Pascal / 703 B Lê Ngọc Trung 2024-02-28 2:09:44
#137597 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 4 ms 228 K Pascal / 861 B Nguyễn Đình Chiến 2024-02-28 1:40:14
#23644 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 467 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 3:10:19
#22550 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 260 K C++ 17 / 556 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-18 2:40:43
#22554 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2020-12-18 2:41:02
#22586 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 519 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-18 2:47:37
#48439 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 850 B abcxyz 2021-09-20 15:14:08
#79149 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 637 B HieuLe 2022-03-27 15:32:16
#65245 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 320 K C++ / 4 K XuanThu 2021-12-18 12:58:51
#124745 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 569 B Tiêu Dao 2024-01-16 8:39:14
#22546 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 260 K C++ 17 / 620 B Đặng Thái Sơn 2020-12-18 2:40:16
#45130 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 831 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-24 7:40:39
#48295 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 348 K C++ 14 / 660 B nguyen khac thu 2021-09-18 14:32:01
#58757 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 725 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:19:58
#96491 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 942 B meow 2022-10-23 3:43:24
#83893 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 328 K C++ 11 / 480 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-14 11:50:49
#87370 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 300 K C++ 17 / 550 B Nguyễn Danh 2022-07-12 16:24:31
#96489 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 260 K C++ 17 / 942 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 3:43:11
#96591 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 6 ms 460 K C++ 11 (Clang) / 634 B khổng quảng 2022-10-24 3:16:04
#62209 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 7 ms 364 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-11 14:57:00
#87653 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 7 ms 344 K C++ 14 / 650 B Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 5:11:46
#152005 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 7 ms 360 K C++ 14 / 391 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-24 17:43:45
#42434 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 8 ms 452 K C++ / 880 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-14 15:18:00
#63415 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 8 ms 532 K C++ 17 / 641 B Vũ Đức Thuận 2021-12-15 16:10:26
#44082 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 8 ms 276 K C++ / 549 B hihihi1 2021-08-15 4:54:12
#56762 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 8 ms 468 K C++ / 540 B Nam Tử Thiên 2021-11-12 3:40:47
#56664 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 8 ms 344 K C++ / 678 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-11 1:46:55
#37932 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 9 ms 284 K C / 432 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-30 5:11:25
#46212 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 15 ms 328 K C++ / 480 B Onii Chan 2021-09-01 14:52:02
#40975 #217. NUMBERS - Số may mắn Accepted 100 16 ms 360 K C++ / 523 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-02 14:18:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: