Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77895 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 494 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 12:31:45
#88688 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 20 ms 512 K C++ / 411 B thành moi 2022-08-04 3:07:29
#21793 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 612 K C++ / 396 B chú bé đần 2020-12-15 10:59:03
#33758 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 528 K C / 419 B batman 2021-04-05 11:13:35
#77974 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 340 K C++ 11 / 255 B Quan 2022-03-19 4:17:58
#78662 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 900 B Tohka Yatogami 2022-03-24 11:59:55
#73583 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 256 K Pascal / 274 B BH 2022-02-15 21:29:54
#23919 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 22 ms 512 K C++ 11 / 481 B truongjr 2020-12-21 7:26:12
#77761 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 22 ms 336 K C++ 17 / 449 B Sái Công Minh 2022-03-18 1:41:22
#58914 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 23 ms 576 K C++ 17 / 545 B Trần Phong 2021-11-22 15:08:00
#70469 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 23 ms 364 K C++ 17 / 671 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 5:54:57
#106441 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 23 ms 368 K C++ / 792 B Akiet 2022-11-30 2:16:13
#106507 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 23 ms 376 K C++ 17 / 468 B Nguyen Van Khang 2022-11-30 8:11:51
#38634 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 612 K C++ 17 / 571 B Nguyễn Hải An 2021-06-09 12:05:59
#58921 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 628 K C++ 17 / 558 B Vũ Giang 2021-11-22 15:53:47
#67254 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 512 K C++ 14 / 420 B . 2021-12-31 13:41:43
#60750 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 25 ms 348 K C++ 14 / 800 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-03 1:18:05
#77817 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 25 ms 376 K C++ / 579 B Mai Văn Hoàng 2022-03-18 7:56:07
#78479 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 25 ms 732 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-23 13:11:22
#8774 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 792 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 10:59:02
#55633 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 26 ms 384 K C++ 11 / 578 B hihihi1 2021-11-06 6:51:10
#7890 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 580 K C++ 17 (Clang) / 390 B Trần Hương Trang 2020-06-26 2:01:21
#10062 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 352 K C++ 11 / 499 B Nguyen Lmao 2020-10-18 11:41:11
#31185 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 512 K C++ 11 / 499 B shabipilamew 2021-03-14 9:18:01
#38867 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 568 K C++ / 769 B minh20cm 2021-06-13 2:45:55
#50241 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 728 K C++ / 372 B Xuân 2021-10-07 7:50:42
#78059 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 368 K C++ 14 / 744 B Xiceee 2022-03-19 16:47:40
#62224 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 360 K C++ 11 (Clang) / 458 B Nguyễn Ngọc Duy 2021-12-12 1:06:54
#7938 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 604 K C++ 14 / 454 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-29 0:53:25
#33877 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 592 K C++ 17 / 453 B Tạ Thu Hà 2021-04-07 16:07:05
#44268 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 652 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-08-16 16:29:23
#86894 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 380 K C++ / 419 B hm123 2022-07-05 22:57:16
#6890 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 612 K C++ 17 / 675 B Phạm Thế Phong 2020-05-05 8:23:01
#4921 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 957 B duckman 2020-03-18 9:31:34
#28635 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 616 K C++ 17 / 441 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-26 10:47:09
#41270 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 512 K C++ / 610 B sdfffsdf 2021-07-04 4:47:13
#96413 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-22 12:47:32
#33743 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 600 K C++ 17 / 444 B Trùm CUỐI 2021-04-05 4:10:29
#42604 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 348 K C++ 11 / 933 B Đặng Tiến Dũng 2021-07-19 0:47:56
#33750 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 608 K C++ 17 / 489 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-05 5:39:30
#37404 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 640 K C++ 17 / 873 B IT_Charlottes 2021-05-22 15:07:47
#37520 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 380 K C++ / 545 B newmem 2021-05-24 16:18:31
#103878 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 512 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 16:39:41
#76709 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 456 K C++ 14 / 637 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-03-07 2:14:37
#83418 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 1 K GRYPHON_K10 2022-05-12 2:44:27
#114170 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 376 B Lưu Chí Quân 2023-01-03 16:13:11
#73454 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 472 K C++ 17 / 499 B tranminhprvt01 2022-02-15 10:50:54
#75198 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 596 K C++ / 447 B Nguyễn Duy Khánh 2022-02-23 15:02:26
#34285 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 624 K C++ 17 / 449 B Nguyễn Bình An 2021-04-13 1:21:49
#35608 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 608 K C++ / 489 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 13:52:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: