Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120883 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 274 ms 62972 K C++ 17 / 933 B Trần Hoàng Tuấn Hưng 2023-12-28 9:43:00
#144162 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 601 ms 38032 K Python 3 / 576 B Hacoder 2024-04-04 2:22:25
#144150 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 791 ms 37708 K Python 3 / 478 B lê thành đạt 2024-04-04 1:38:54
#144160 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 836 ms 37024 K Python 3 / 564 B Nguyen An 2024-04-04 2:13:21
#136316 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 166 ms 31844 K C++ 17 / 767 B huỳnh anh tuấn 2024-02-22 15:47:48
#67074 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 91 ms 16380 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-30 13:57:26
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13
#47970 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 109 ms 16100 K C++ 11 / 540 B hihihi1 2021-09-16 11:24:14
#43448 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 10508 K C++ 14 / 870 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-07 12:31:46
#133719 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 63 ms 8404 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 16:13:08
#123646 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8400 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:41:48
#83604 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8368 K C++ 17 / 636 B TH? 2022-05-12 15:32:10
#67233 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 70 ms 8356 K C++ / 1004 B cuberlong 2021-12-31 9:15:12
#156519 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 68 ms 8320 K C++ 17 / 2 K huỳnh trường ân thiên 2024-07-05 15:39:02
#67219 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 56 ms 8316 K C++ / 742 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:04:28
#156539 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 69 ms 8304 K C++ / 2 K LDV 2024-07-06 1:27:51
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#71027 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 96 ms 8280 K C++ 17 (Clang) / 756 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-05 8:10:42
#67228 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8264 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2021-12-31 9:10:30
#137294 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8260 K C++ / 1 K nah 2024-02-26 23:18:21
#67237 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8252 K C++ 14 / 738 B Lê Bình Minh 2021-12-31 9:19:37
#153892 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8244 K C++ 14 / 842 B Vũ Hoài Băng 2024-06-10 3:25:30
#118933 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 8192 K C++ / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 1:16:07
#137111 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8188 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 14:06:10
#133774 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 47 ms 8188 K C++ 17 / 702 B yofwyst 2024-02-18 3:32:27
#136853 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8188 K C++ 17 (Clang) / 675 B Phan Ngọc Thức 2024-02-24 1:57:01
#67191 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8188 K C++ 17 / 767 B Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:44:24
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#67200 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 8156 K C++ 17 / 3 K Le Gia Khanh dep trai 2021-12-31 8:51:14
#67209 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8140 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2021-12-31 8:59:03
#75795 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 6652 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-26 15:45:47
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#64057 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 4456 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 15:34:38
#134441 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 79 ms 4420 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-19 8:29:03
#125601 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4324 K C++ 14 / 951 B Nguyen Duy Anh 2024-01-19 3:44:48
#129036 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 48 ms 4320 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-29 14:39:45
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#136742 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 35 ms 4320 K C++ 17 (Clang) / 856 B Persia 2024-02-23 14:42:01
#156496 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 4312 K C++ 17 / 2 K võ văn việt 2024-07-05 14:26:09
#155421 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 58 ms 4312 K C++ 14 / 819 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-23 2:23:01
#119122 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4308 K C++ 17 / 900 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 8:14:02
#75602 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4308 K C++ / 519 B PAT 2022-02-25 19:17:45
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#149742 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4288 K C++ 17 / 685 B vu chi 2024-05-12 3:39:33
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#120939 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 53 ms 4284 K C++ 17 / 901 B Quốc Hưng 2023-12-28 15:38:16
#134982 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4264 K C++ 17 / 777 B Phan Quốc Triệu 2024-02-20 7:46:43
#154967 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4260 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-06-18 11:25:40
#63856 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4240 K C++ 17 / 882 B Ta Minh Kien 2021-12-16 10:20:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: