Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145659 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 627 ms 36300 K Python 3 / 417 B lê thành đạt 2024-04-14 14:01:30
#75602 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4308 K C++ / 519 B PAT 2022-02-25 19:17:45
#47970 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 109 ms 16100 K C++ 11 / 540 B hihihi1 2021-09-16 11:24:14
#67230 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 58 ms 8164 K C++ 17 / 559 B huỳnh anh tuấn 2021-12-31 9:11:40
#144160 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 836 ms 37024 K Python 3 / 564 B Nguyen An 2024-04-04 2:13:21
#129363 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 4220 K C++ 17 / 566 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-31 3:03:52
#144162 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 601 ms 38032 K Python 3 / 576 B Hacoder 2024-04-04 2:22:25
#134815 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4196 K C++ 17 / 631 B Trần Bình An 2024-02-19 15:50:39
#83604 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8368 K C++ 17 / 636 B TH? 2022-05-12 15:32:10
#67215 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 58 ms 8188 K C++ 14 / 660 B Lê Bình Minh 2021-12-31 9:03:01
#136853 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8188 K C++ 17 (Clang) / 675 B Phan Ngọc Thức 2024-02-24 1:57:01
#119137 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4220 K C++ 17 / 681 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 8:20:05
#119124 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 33 ms 4220 K C++ 14 / 683 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-22 8:14:45
#149742 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4288 K C++ 17 / 685 B vu chi 2024-05-12 3:39:33
#63799 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4220 K C++ 17 / 701 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-16 9:13:34
#133774 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 47 ms 8188 K C++ 17 / 702 B yofwyst 2024-02-18 3:32:27
#129161 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4216 K C++ 17 / 705 B Phan Quốc Triệu 2024-01-30 7:48:41
#64612 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4220 K C++ 17 / 738 B Ta Minh Kien 2021-12-17 4:39:23
#67219 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 56 ms 8316 K C++ / 742 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:04:28
#71027 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 96 ms 8280 K C++ 17 (Clang) / 756 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-05 8:10:42
#67191 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8188 K C++ 17 / 767 B Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:44:24
#119127 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4224 K C++ 17 / 789 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 8:16:22
#155421 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 58 ms 4312 K C++ 14 / 819 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-23 2:23:01
#119145 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4204 K C++ 17 / 821 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 8:24:00
#129038 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4224 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-29 14:40:17
#153892 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8244 K C++ 14 / 842 B Vũ Hoài Băng 2024-06-10 3:25:30
#136741 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4228 K C++ 17 (Clang) / 856 B Persia 2024-02-23 14:41:46
#40174 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4180 K C++ 14 / 862 B vuvanhung 2021-06-28 10:32:54
#43448 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 10508 K C++ 14 / 870 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-07 12:31:46
#119120 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4212 K C++ 17 / 877 B Trùm CUỐI 2023-12-22 8:13:05
#67209 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8140 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2021-12-31 8:59:03
#119122 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4308 K C++ 17 / 900 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 8:14:02
#120939 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 53 ms 4284 K C++ 17 / 901 B Quốc Hưng 2023-12-28 15:38:16
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#119133 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4220 K C++ 17 (Clang) / 931 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 8:18:55
#120883 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 274 ms 62972 K C++ 17 / 933 B Trần Hoàng Tuấn Hưng 2023-12-28 9:43:00
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#129305 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4212 K C++ 17 / 942 B Đào Đức Thắng 2024-01-30 15:05:07
#125601 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4324 K C++ 14 / 951 B Nguyen Duy Anh 2024-01-19 3:44:48
#75720 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 11 / 954 B Xuân 2022-02-26 9:18:00
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#67233 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 70 ms 8356 K C++ / 1004 B cuberlong 2021-12-31 9:15:12
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#125689 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4164 K C++ 11 (NOI) / 1009 B Phạm Thanh Lam 2024-01-19 4:11:42
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13
#137294 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8260 K C++ / 1 K nah 2024-02-26 23:18:21
#154967 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4260 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-06-18 11:25:40
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#71051 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 6612 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-05 17:36:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: