Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67235 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 33 ms 380 K C++ / 1 K cuberlong 2021-12-31 9:17:56
#125598 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4096 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-19 3:40:36
#44236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4160 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:27:16
#125689 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4164 K C++ 11 (NOI) / 1009 B Phạm Thanh Lam 2024-01-19 4:11:42
#40174 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4180 K C++ 14 / 862 B vuvanhung 2021-06-28 10:32:54
#134815 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4196 K C++ 17 / 631 B Trần Bình An 2024-02-19 15:50:39
#119145 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4204 K C++ 17 / 821 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 8:24:00
#156515 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4208 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-07-05 15:29:23
#119120 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4212 K C++ 17 / 877 B Trùm CUỐI 2023-12-22 8:13:05
#67223 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4212 K C++ 17 / 1019 B huỳnh anh tuấn 2021-12-31 9:07:45
#129305 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4212 K C++ 17 / 942 B Đào Đức Thắng 2024-01-30 15:05:07
#129037 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4212 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-29 14:40:06
#63799 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4220 K C++ 17 / 701 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-16 9:13:34
#47972 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 4220 K C++ 11 / 581 B hihihi1 2021-09-16 11:35:27
#64612 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4220 K C++ 17 / 738 B Ta Minh Kien 2021-12-17 4:39:23
#119133 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4220 K C++ 17 (Clang) / 931 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 8:18:55
#119124 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 33 ms 4220 K C++ 14 / 683 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-22 8:14:45
#119125 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4220 K C++ 17 / 683 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 8:15:50
#129363 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 4220 K C++ 17 / 566 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-31 3:03:52
#125627 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4220 K C++ 14 / 995 B Nguyen Duy Anh 2024-01-19 3:53:40
#155422 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4220 K C++ 14 / 823 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-23 2:23:35
#75720 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 11 / 954 B Xuân 2022-02-26 9:18:00
#119127 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4224 K C++ 17 / 789 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 8:16:22
#120695 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4224 K C++ 17 / 2 K phuocdev 2023-12-27 8:56:59
#150215 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4224 K C++ 17 / 725 B vu chi 2024-05-16 2:43:39
#136741 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4228 K C++ 17 (Clang) / 856 B Persia 2024-02-23 14:41:46
#154967 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4260 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-06-18 11:25:40
#67214 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4280 K C++ / 949 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:02:56
#120939 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 53 ms 4284 K C++ 17 / 901 B Quốc Hưng 2023-12-28 15:38:16
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#64050 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4296 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 15:30:46
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#75602 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4308 K C++ / 519 B PAT 2022-02-25 19:17:45
#119122 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4308 K C++ 17 / 900 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 8:14:02
#156496 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 4312 K C++ 17 / 2 K võ văn việt 2024-07-05 14:26:09
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#134446 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 4352 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-19 8:29:38
#105699 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 4868 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-28 9:05:12
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#71051 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 6612 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-05 17:36:31
#67222 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 48 ms 8124 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2021-12-31 9:07:30
#67236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8144 K C++ 14 / 1 K Lê Bình Minh 2021-12-31 9:18:25
#67200 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 8156 K C++ 17 / 3 K Le Gia Khanh dep trai 2021-12-31 8:51:14
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#67191 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8188 K C++ 17 / 767 B Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:44:24
#136853 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8188 K C++ 17 (Clang) / 675 B Phan Ngọc Thức 2024-02-24 1:57:01
#133774 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 47 ms 8188 K C++ 17 / 702 B yofwyst 2024-02-18 3:32:27
#137111 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8188 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 14:06:10
#118933 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 8192 K C++ / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 1:16:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: