Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#133719 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 63 ms 8404 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 16:13:08
#44236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4160 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:27:16
#67216 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 69 ms 8276 K C++ 17 / 4 K huỳnh anh tuấn 2021-12-31 9:03:07
#64057 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 4456 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 15:34:38
#67200 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 8156 K C++ 17 / 3 K Le Gia Khanh dep trai 2021-12-31 8:51:14
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#156496 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 4312 K C++ 17 / 2 K võ văn việt 2024-07-05 14:26:09
#134446 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 4352 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-19 8:29:38
#120695 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4224 K C++ 17 / 2 K phuocdev 2023-12-27 8:56:59
#125342 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4196 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-17 16:27:54
#105699 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 4868 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-28 9:05:12
#156519 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 68 ms 8320 K C++ 17 / 2 K huỳnh trường ân thiên 2024-07-05 15:39:02
#156539 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 69 ms 8304 K C++ / 2 K LDV 2024-07-06 1:27:51
#137111 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8188 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 14:06:10
#67236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8144 K C++ 14 / 1 K Lê Bình Minh 2021-12-31 9:18:25
#123646 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8400 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:41:48
#118933 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 8192 K C++ / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 1:16:07
#75795 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 6652 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-26 15:45:47
#67228 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8264 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2021-12-31 9:10:30
#67074 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 91 ms 16380 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-30 13:57:26
#156516 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 52 ms 4220 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-07-05 15:31:01
#67238 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 1 K cuberlong 2021-12-31 9:23:25
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#154967 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4260 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-06-18 11:25:40
#137294 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8260 K C++ / 1 K nah 2024-02-26 23:18:21
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13
#125689 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4164 K C++ 11 (NOI) / 1009 B Phạm Thanh Lam 2024-01-19 4:11:42
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#125627 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4220 K C++ 14 / 995 B Nguyen Duy Anh 2024-01-19 3:53:40
#63884 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4220 K C++ 17 / 961 B Ta Minh Kien 2021-12-16 11:23:56
#75720 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 11 / 954 B Xuân 2022-02-26 9:18:00
#67214 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4280 K C++ / 949 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:02:56
#129305 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4212 K C++ 17 / 942 B Đào Đức Thắng 2024-01-30 15:05:07
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#119133 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4220 K C++ 17 (Clang) / 931 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 8:18:55
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#40182 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4224 K C++ 14 / 905 B vuvanhung 2021-06-28 10:38:24
#120939 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 53 ms 4284 K C++ 17 / 901 B Quốc Hưng 2023-12-28 15:38:16
#119122 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4308 K C++ 17 / 900 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 8:14:02
#67209 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8140 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2021-12-31 8:59:03
#119120 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4212 K C++ 17 / 877 B Trùm CUỐI 2023-12-22 8:13:05
#43448 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 10508 K C++ 14 / 870 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-07 12:31:46
#136741 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4228 K C++ 17 (Clang) / 856 B Persia 2024-02-23 14:41:46
#153892 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8244 K C++ 14 / 842 B Vũ Hoài Băng 2024-06-10 3:25:30
#129038 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4224 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-29 14:40:17
#155422 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4220 K C++ 14 / 823 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-23 2:23:35
#119145 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4204 K C++ 17 / 821 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 8:24:00
#119127 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4224 K C++ 17 / 789 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 8:16:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: