Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#40174 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4180 K C++ 14 / 862 B vuvanhung 2021-06-28 10:32:54
#43448 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 10508 K C++ 14 / 870 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-07 12:31:46
#44236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4160 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:27:16
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13
#47970 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 109 ms 16100 K C++ 11 / 540 B hihihi1 2021-09-16 11:24:14
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#63799 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4220 K C++ 17 / 701 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-16 9:13:34
#63856 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4240 K C++ 17 / 882 B Ta Minh Kien 2021-12-16 10:20:33
#64050 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4296 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 15:30:46
#67074 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 91 ms 16380 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-30 13:57:26
#67191 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8188 K C++ 17 / 767 B Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:44:24
#67200 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 8156 K C++ 17 / 3 K Le Gia Khanh dep trai 2021-12-31 8:51:14
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#67209 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8140 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2021-12-31 8:59:03
#67212 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8152 K C++ 17 / 661 B huỳnh anh tuấn 2021-12-31 9:01:27
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#67214 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4280 K C++ / 949 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:02:56
#67215 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 58 ms 8188 K C++ 14 / 660 B Lê Bình Minh 2021-12-31 9:03:01
#67224 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 8188 K C++ 17 (Clang) / 706 B Phan Ngọc Thức 2021-12-31 9:07:55
#67228 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8264 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2021-12-31 9:10:30
#67233 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 70 ms 8356 K C++ / 1004 B cuberlong 2021-12-31 9:15:12
#71027 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 96 ms 8280 K C++ 17 (Clang) / 756 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-05 8:10:42
#71051 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 6612 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-05 17:36:31
#75602 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4308 K C++ / 519 B PAT 2022-02-25 19:17:45
#75720 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 11 / 954 B Xuân 2022-02-26 9:18:00
#83604 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8368 K C++ 17 / 636 B TH? 2022-05-12 15:32:10
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#105699 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 4868 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-28 9:05:12
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#118933 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 8192 K C++ / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 1:16:07
#119120 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4212 K C++ 17 / 877 B Trùm CUỐI 2023-12-22 8:13:05
#119122 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4308 K C++ 17 / 900 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 8:14:02
#119124 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 33 ms 4220 K C++ 14 / 683 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-22 8:14:45
#119125 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4220 K C++ 17 / 683 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 8:15:50
#119127 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4224 K C++ 17 / 789 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 8:16:22
#119133 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4220 K C++ 17 (Clang) / 931 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 8:18:55
#119145 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4204 K C++ 17 / 821 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 8:24:00
#120695 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4224 K C++ 17 / 2 K phuocdev 2023-12-27 8:56:59
#120939 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 53 ms 4284 K C++ 17 / 901 B Quốc Hưng 2023-12-28 15:38:16
#123646 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8400 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:41:48
#125341 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4156 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-17 16:27:30
#125599 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 14 / 951 B Nguyen Duy Anh 2024-01-19 3:44:21
#125689 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4164 K C++ 11 (NOI) / 1009 B Phạm Thanh Lam 2024-01-19 4:11:42
#129036 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 48 ms 4320 K C++ / 823 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-29 14:39:45
#129160 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 4224 K C++ 17 / 705 B Phan Quốc Triệu 2024-01-30 7:48:20
#129169 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4224 K C++ 17 / 566 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-30 8:05:23
#129305 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4212 K C++ 17 / 942 B Đào Đức Thắng 2024-01-30 15:05:07
#133719 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 63 ms 8404 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 16:13:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: