Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104453 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 289 B HieuLe 2022-11-24 7:14:24
#143587 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 353 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 6:02:07
#132734 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 38 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 272 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-16 2:50:08
#124583 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 37 ms 356 K C++ 14 / 227 B Đào Đức Thắng 2024-01-15 13:07:32
#130277 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 / 410 B Trần Long 2024-02-01 15:49:43
#105261 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 35 ms 444 K C++ 17 (Clang) / 294 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:10:34
#132207 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 222 B Vũ Phong 2024-02-15 9:54:58
#132026 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 242 B phan quoc an 2024-02-15 3:19:56
#132082 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 33 ms 348 K C++ / 465 B ANNGU 2024-02-15 6:02:32
#132032 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 33 ms 352 K C++ 11 / 396 B Nguyễn Trung Kiên 2024-02-15 3:21:42
#132239 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 278 B mh 2024-02-15 10:50:17
#131970 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 340 K C++ 17 / 274 B ananan 2024-02-15 3:01:51
#131971 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 376 K C++ 17 / 278 B dhp 2024-02-15 3:02:16
#131984 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 222 B Tuấn Thịnh 2024-02-15 3:07:22
#131982 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 304 K C++ 17 / 222 B Ngô Trường 2024-02-15 3:07:17
#131953 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 204 B kurzgesagt 2024-02-15 2:54:55
#131990 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 184 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 3:08:51
#131969 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 31 ms 340 K C++ / 202 B laccoi 2024-02-15 3:01:48
#130258 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 31 ms 344 K C++ / 834 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 14:31:00
#132077 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 30 ms 276 K C++ / 272 B Kan Snack 2024-02-15 5:53:00
#131966 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 242 B vu minh hoang 2024-02-15 3:00:16
#155015 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 29 ms 348 K C++ 11 / 320 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-06-18 15:11:02
#104957 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 29 ms 376 K C++ 17 / 679 B NTT 2022-11-25 1:04:01
#105022 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 28 ms 516 K C++ 14 / 376 B Vũ Đức Anh 2022-11-25 3:13:58
#105756 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 28 ms 400 K C++ / 644 B Hà Hoàng Hiệp 2022-11-28 13:54:13
#155495 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 460 B Phan Quốc Triệu 2024-06-23 8:58:17
#105312 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 419 B Trung Hiếu K27 Tin 2022-11-25 9:12:12
#104838 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 26 ms 340 K C++ 17 / 479 B Trùm CUỐI 2022-11-24 9:25:50
#119350 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 344 K C++ 17 / 308 B Tiêu Dao 2023-12-22 14:27:12
#104812 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 411 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 9:18:04
#105542 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 388 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-26 17:16:13
#105328 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 444 K C++ 14 / 400 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-25 13:14:31
#104818 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 356 K C++ 17 / 408 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 9:19:08
#150006 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 362 B Huy dz 2024-05-15 5:00:59
#104751 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 256 K C++ (NOI) / 309 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 8:56:01
#105759 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 644 B Phạm Thế Phong 2022-11-28 13:56:56
#104991 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 398 B umm 2022-11-25 2:18:40
#105371 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 352 K C++ 17 / 345 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-25 15:32:36
#104819 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 302 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 9:19:33
#104814 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 376 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 9:18:21
#104844 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 9:26:50
#105775 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 388 K C++ 17 / 474 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:07:47
#105069 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 356 K C++ 14 / 408 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-25 3:21:12
#104842 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 288 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 9:26:26
#104821 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 316 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 9:19:39
#104841 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 348 K C++ / 356 B Phan Kim Chi 2022-11-24 9:26:23
#138385 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 576 B bmmm 2024-03-04 13:24:27
#105595 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 248 B Đặng Huyền Trân 2022-11-27 15:08:45
#104849 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 276 K C++ (NOI) / 353 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 9:28:06
#115400 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 18 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 564 B Durex+_+ 2023-01-12 4:51:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: