Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104453 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 289 B HieuLe 2022-11-24 7:14:24
#105261 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 35 ms 444 K C++ 17 (Clang) / 294 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:10:34
#122723 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 30 ms 500 K C++ 17 / 440 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2023-02-22 2:38:34
#104957 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 29 ms 376 K C++ 17 / 679 B NTT 2022-11-25 1:04:01
#105022 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 28 ms 516 K C++ 14 / 376 B Vũ Đức Anh 2022-11-25 3:13:58
#105756 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 28 ms 400 K C++ / 644 B Hà Hoàng Hiệp 2022-11-28 13:54:13
#105312 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 419 B Trung Hiếu K27 Tin 2022-11-25 9:12:12
#104838 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 26 ms 340 K C++ 17 / 479 B Trùm CUỐI 2022-11-24 9:25:50
#122568 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-21 16:12:32
#104812 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 411 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 9:18:04
#105542 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 25 ms 388 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-26 17:16:13
#122720 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 332 K C++ 17 / 274 B Lê Nguyễn Thu Hà 2023-02-22 2:09:20
#105328 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 444 K C++ 14 / 400 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-25 13:14:31
#104818 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 356 K C++ 17 / 408 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 9:19:08
#122070 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 360 K C++ 17 / 260 B quynh 2023-02-19 17:24:16
#121899 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 3:29:41
#122502 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 24 ms 352 K C++ 17 / 440 B Trần Huy Hoàng 2023-02-21 13:39:13
#122686 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 348 K C++ 17 / 308 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 1:17:14
#122068 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 308 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 17:10:06
#121938 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 376 K C++ 17 / 396 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-02-19 3:30:23
#122024 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 384 K C++ / 396 B GIAP 2023-02-19 14:15:58
#104751 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 256 K C++ (NOI) / 309 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 8:56:01
#122047 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 348 K C++ / 322 B tnkhuyen 2023-02-19 15:56:26
#105759 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 644 B Phạm Thế Phong 2022-11-28 13:56:56
#104991 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 398 B umm 2022-11-25 2:18:40
#105371 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 352 K C++ 17 / 345 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-25 15:32:36
#104819 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 302 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 9:19:33
#104814 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 376 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 9:18:21
#104844 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 9:26:50
#122036 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 297 B Tuyết Mai 2023-02-19 14:47:55
#105775 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 388 K C++ 17 / 474 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:07:47
#122594 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 309 B hoangheovn 2023-02-21 17:06:20
#122475 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 448 K C++ 17 / 380 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-21 12:25:36
#105069 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 356 K C++ 14 / 408 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-25 3:21:12
#104842 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 288 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 9:26:26
#104821 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 316 B R 2022-11-24 9:19:39
#104841 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 21 ms 348 K C++ / 356 B Phan Kim Chi 2022-11-24 9:26:23
#121954 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 340 K C++ 17 / 309 B nguyennhatlam 2023-02-19 3:54:46
#105595 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 248 B Đặng Huyền Trân 2022-11-27 15:08:45
#104849 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 20 ms 276 K C++ (NOI) / 353 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 9:28:06
#115400 #5037. FINDSTR - Khớp xâu Accepted 100 18 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 564 B Durex+_+ 2023-01-12 4:51:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: