Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27831 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 42 ms 1540 K Pascal / 3 K MeowT.dev 2021-02-18 9:29:52
#60115 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 45 ms 2044 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-30 2:33:12
#57602 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 48 ms 2044 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:07:17
#135566 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 55 ms 2044 K C++ 17 (Clang) / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-04-26 11:48:05
#9879 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 58 ms 2144 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-15 8:06:51
#27792 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 58 ms 1348 K C++ 14 / 2 K Trần Bình Duy 2021-02-18 4:18:24
#77776 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 60 ms 3064 K C++ 14 / 1 K Trần Anh Tuấn 2022-03-18 2:27:45
#153850 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 60 ms 2112 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2023-10-18 2:05:45
#153856 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 71 ms 2368 K C++ 17 / 2 K Ng Duy Anh 2023-10-18 2:25:07
#137141 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 76 ms 2544 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Minh Vũ 2023-05-08 7:16:01
#91593 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 87 ms 2716 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2022-09-11 6:47:02
#84477 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 91 ms 3148 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đào Văn Đức 2022-05-23 0:00:53
#60111 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 108 ms 2088 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-11-30 2:09:46
#60113 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 109 ms 2164 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-30 2:11:38
#109712 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 114 ms 21176 K C++ 17 / 2 K hello1234 2022-12-10 21:06:51
#74682 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 118 ms 4956 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-02-20 4:32:43
#153853 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 120 ms 2148 K C++ 17 / 1 K Phạm Thanh Lam 2023-10-18 2:19:05
#83910 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 142 ms 36980 K C++ 14 / 3 K . 2022-05-14 16:07:57
#35634 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 145 ms 3028 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-04-22 17:00:11
#36859 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 147 ms 2816 K C++ 14 / 2 K An Khánh Nguyễn 2021-05-13 1:54:19
#153836 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 157 ms 18300 K C++ 17 / 2 K Zincateee 2023-10-18 1:25:04
#57926 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 182 ms 36288 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-11-17 1:18:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: