Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13
#5348 #600. HEIGHT Accepted 100 3294 ms 53956 K Python 3 / 332 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 13:59:24
#61646 #600. HEIGHT Accepted 100 791 ms 4336 K C++ 11 (NOI) / 364 B Lewjxz 2021-12-08 18:05:15
#134256 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1392 K C++ 17 / 388 B tuicutelamm 2023-04-19 13:17:15
#147431 #600. HEIGHT Accepted 100 466 ms 4332 K C++ 17 / 460 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-09-02 15:28:43
#141599 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 2128 K C++ 17 / 465 B khacdanh 2023-07-04 8:11:09
#150240 #600. HEIGHT Accepted 100 295 ms 1416 K C++ 14 / 477 B Nguyễn Việt Hùng 2023-09-23 7:25:13
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#134034 #600. HEIGHT Accepted 100 305 ms 2056 K C++ 17 / 518 B Fan Arsenal 2023-04-19 2:41:08
#134012 #600. HEIGHT Accepted 100 793 ms 2664 K C++ 17 / 523 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-19 2:32:12
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#134978 #600. HEIGHT Accepted 100 350 ms 2756 K C++ 17 / 576 B Đặng Châu Anh 2023-04-23 8:17:04
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#141073 #600. HEIGHT Accepted 100 266 ms 1864 K C++ 14 / 589 B Nguyễn Quang Kỳ 2023-06-30 7:04:35
#133992 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 1668 K C++ 17 / 599 B Ninh Anh Vũ 2023-04-19 2:01:16
#146442 #600. HEIGHT Accepted 100 621 ms 7148 K C++ 11 / 602 B Đoàn Trung Hiếu 2023-08-21 13:35:10
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#134033 #600. HEIGHT Accepted 100 483 ms 2756 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-19 2:41:05
#134052 #600. HEIGHT Accepted 100 908 ms 1644 K C++ / 629 B umm 2023-04-19 2:46:32
#135031 #600. HEIGHT Accepted 100 335 ms 1616 K C++ 17 / 634 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:05:48
#84570 #600. HEIGHT Accepted 100 937 ms 1624 K C++ / 635 B hm123 2022-05-24 8:57:06
#134792 #600. HEIGHT Accepted 100 323 ms 1548 K C++ / 636 B Vũ Xuân Lâm 2023-04-21 13:46:28
#133997 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1720 K C++ 17 / 636 B Phạm Thanh Lam 2023-04-19 2:08:44
#135808 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1576 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:16:03
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#139445 #600. HEIGHT Accepted 100 760 ms 1132 K C++ 17 / 640 B Mr_Nguyễn 2023-05-27 7:22:26
#94743 #600. HEIGHT Accepted 100 269 ms 1228 K C++ 11 (NOI) / 664 B Durex+_+ 2022-10-14 17:05:55
#131995 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 6648 K C++ 17 (Clang) / 665 B DD_RES 2023-04-11 0:51:15
#4204 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1628 K C++ 14 / 667 B Trùm CUỐI 2020-02-24 2:41:55
#129138 #600. HEIGHT Accepted 100 303 ms 2000 K C++ / 670 B yofwyst 2023-03-27 13:09:45
#134064 #600. HEIGHT Accepted 100 936 ms 1536 K C++ 14 / 677 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-04-19 2:50:56
#84571 #600. HEIGHT Accepted 100 472 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:28
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#135747 #600. HEIGHT Accepted 100 904 ms 1552 K C++ 14 / 709 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-27 12:05:11
#87315 #600. HEIGHT Accepted 100 756 ms 1576 K C++ 17 / 718 B Lê Thanh Tùng 2022-07-12 6:02:57
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#134307 #600. HEIGHT Accepted 100 914 ms 1564 K C++ / 718 B dtr 2023-04-19 16:18:58
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B Meow 2022-12-01 1:24:40
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#135617 #600. HEIGHT Accepted 100 436 ms 1516 K C++ 17 / 759 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-26 14:45:34
#135459 #600. HEIGHT Accepted 100 434 ms 1572 K C++ 14 / 759 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-26 8:10:01
#134046 #600. HEIGHT Accepted 100 456 ms 1592 K C++ 17 / 761 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-19 2:43:07
#134947 #600. HEIGHT Accepted 100 431 ms 1592 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:21:57
#134054 #600. HEIGHT Accepted 100 458 ms 1548 K C++ 17 / 771 B Trần Đăng Khoa 2023-04-19 2:47:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: