Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70304 #600. HEIGHT Accepted 100 118 ms 1092 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-23 3:04:18
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B Tony Teo 2022-10-11 14:41:34
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#132940 #600. HEIGHT Accepted 100 211 ms 3804 K Pascal / 1 K Lê Ngọc Trung 2024-02-16 8:31:41
#71874 #600. HEIGHT Accepted 100 212 ms 1656 K C++ 14 / 774 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:11:37
#132944 #600. HEIGHT Accepted 100 222 ms 3816 K Pascal / 2 K Nguyễn Đình Chiến 2024-02-16 8:34:20
#133129 #600. HEIGHT Accepted 100 237 ms 1396 K Pascal / 2 K HL 2024-02-16 16:17:24
#143958 #600. HEIGHT Accepted 100 254 ms 1560 K C++ 14 / 651 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-02 9:12:41
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#143957 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1584 K C++ 14 / 651 B accvip 2024-04-02 9:12:26
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#14700 #600. HEIGHT Accepted 100 265 ms 1600 K C++ 11 / 1010 B Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:41:22
#85517 #600. HEIGHT Accepted 100 267 ms 1744 K C++ 17 / 914 B NMD 2022-06-11 11:21:46
#43799 #600. HEIGHT Accepted 100 275 ms 1728 K C++ 17 / 2 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-11 16:47:43
#4838 #600. HEIGHT Accepted 100 276 ms 1600 K C++ 11 / 890 B Lê Công Bách 2020-03-14 6:35:44
#4836 #600. HEIGHT Accepted 100 279 ms 2796 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-03-14 1:33:12
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B meow 2022-12-01 1:24:40
#42640 #600. HEIGHT Accepted 100 285 ms 1728 K C++ / 1002 B always tle 2021-07-19 14:56:19
#4204 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1628 K C++ 14 / 667 B Trùm CUỐI 2020-02-24 2:41:55
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#132704 #600. HEIGHT Accepted 100 292 ms 1620 K C++ 14 / 615 B BH 2024-02-16 2:33:35
#76245 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 2136 K C++ 17 / 823 B DEATH 2022-03-03 3:22:52
#119208 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 1196 K C++ 17 / 416 B Tiêu Dao 2023-12-22 9:28:32
#124750 #600. HEIGHT Accepted 100 315 ms 2112 K C++ / 542 B Phạm Minh Quân 2024-01-16 8:48:17
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#131434 #600. HEIGHT Accepted 100 370 ms 2768 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-11 8:05:34
#84572 #600. HEIGHT Accepted 100 444 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:38
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K ngheo 2022-02-26 9:37:58
#5330 #600. HEIGHT Accepted 100 540 ms 16056 K C++ 11 (NOI) / 886 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 8:55:01
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#87315 #600. HEIGHT Accepted 100 756 ms 1576 K C++ 17 / 718 B Lê Thanh Tùng 2022-07-12 6:02:57
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#151567 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 1932 K C++ 17 / 419 B vu chi 2024-05-21 14:51:37
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#138338 #600. HEIGHT Accepted 100 776 ms 1248 K C++ 17 / 318 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-03 0:28:47
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#122187 #600. HEIGHT Accepted 100 933 ms 2748 K C++ 17 / 640 B Đào Đức Thắng 2024-01-05 14:03:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: