Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70304 #600. HEIGHT Accepted 100 118 ms 1092 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-23 3:04:18
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B TKduybich 2022-10-11 14:41:34
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#71874 #600. HEIGHT Accepted 100 212 ms 1656 K C++ 14 / 774 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:11:37
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#14700 #600. HEIGHT Accepted 100 265 ms 1600 K C++ 11 / 1010 B Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:41:22
#85517 #600. HEIGHT Accepted 100 267 ms 1744 K C++ 17 / 914 B NMD 2022-06-11 11:21:46
#43799 #600. HEIGHT Accepted 100 275 ms 1728 K C++ 17 / 2 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-11 16:47:43
#4838 #600. HEIGHT Accepted 100 276 ms 1600 K C++ 11 / 890 B Lê Công Bách 2020-03-14 6:35:44
#4836 #600. HEIGHT Accepted 100 279 ms 2796 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-03-14 1:33:12
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B Meow 2022-12-01 1:24:40
#42640 #600. HEIGHT Accepted 100 285 ms 1728 K C++ / 1002 B always tle 2021-07-19 14:56:19
#4204 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1628 K C++ 14 / 667 B Trùm CUỐI 2020-02-24 2:41:55
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#134645 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-20 15:50:14
#134378 #600. HEIGHT Accepted 100 298 ms 1200 K C++ 11 (Clang) / 2 K MathK27 2023-04-20 7:08:56
#76245 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 2136 K C++ 17 / 823 B DEATH 2022-03-03 3:22:52
#129138 #600. HEIGHT Accepted 100 303 ms 2000 K C++ / 670 B PNTĐ 2023-03-27 13:09:45
#134034 #600. HEIGHT Accepted 100 305 ms 2056 K C++ 17 / 518 B R 2023-04-19 2:41:08
#133992 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 1668 K C++ 17 / 599 B Ninh Anh Vũ 2023-04-19 2:01:16
#134792 #600. HEIGHT Accepted 100 323 ms 1548 K C++ / 636 B Vũ Xuân Lâm 2023-04-21 13:46:28
#133997 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1720 K C++ 17 / 636 B Phạm Thanh Lam 2023-04-19 2:08:44
#135808 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1576 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:16:03
#135031 #600. HEIGHT Accepted 100 335 ms 1616 K C++ 17 / 634 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:05:48
#135362 #600. HEIGHT Accepted 100 344 ms 2768 K C++ 17 / 576 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-25 14:17:27
#134978 #600. HEIGHT Accepted 100 350 ms 2756 K C++ 17 / 576 B Đặng Châu Anh 2023-04-23 8:17:04
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#134947 #600. HEIGHT Accepted 100 431 ms 1592 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:21:57
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#135459 #600. HEIGHT Accepted 100 434 ms 1572 K C++ 14 / 759 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-26 8:10:01
#135617 #600. HEIGHT Accepted 100 436 ms 1516 K C++ 17 / 759 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-26 14:45:34
#134058 #600. HEIGHT Accepted 100 441 ms 1560 K C++ 17 / 771 B Trần Đăng Khoa 2023-04-19 2:47:54
#84572 #600. HEIGHT Accepted 100 444 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:38
#134069 #600. HEIGHT Accepted 100 447 ms 1832 K C++ 14 / 798 B Vũ Đức Anh 2023-04-19 2:52:52
#134067 #600. HEIGHT Accepted 100 451 ms 1528 K C++ 14 / 797 B Lường Ngọc An 2023-04-19 2:51:34
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#134027 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 1576 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-19 2:39:58
#134046 #600. HEIGHT Accepted 100 456 ms 1592 K C++ 17 / 761 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-19 2:43:07
#131995 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 6648 K C++ 17 (Clang) / 665 B DD_RES 2023-04-11 0:51:15
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:37:58
#135173 #600. HEIGHT Accepted 100 469 ms 4428 K C++ 17 / 460 B Vũ Nguyễn 2023-04-24 12:09:04
#134033 #600. HEIGHT Accepted 100 483 ms 2756 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-19 2:41:05
#5330 #600. HEIGHT Accepted 100 540 ms 16056 K C++ 11 (NOI) / 886 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 8:55:01
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: