Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#70303 #600. HEIGHT Accepted 100 205 ms 1040 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-23 3:03:38
#139445 #600. HEIGHT Accepted 100 760 ms 1132 K C++ 17 / 640 B Mr_Nguyễn 2023-05-27 7:22:26
#134378 #600. HEIGHT Accepted 100 298 ms 1200 K C++ 11 (Clang) / 2 K Kafuu 2023-04-20 7:08:56
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#134256 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1392 K C++ 17 / 388 B tuicutelamm 2023-04-19 13:17:15
#150240 #600. HEIGHT Accepted 100 295 ms 1416 K C++ 14 / 477 B Nguyễn Việt Hùng 2023-09-23 7:25:13
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#87554 #600. HEIGHT Accepted 100 761 ms 1504 K C++ 17 / 1 K Lê Thanh Tùng 2022-07-15 1:57:26
#135617 #600. HEIGHT Accepted 100 436 ms 1516 K C++ 17 / 759 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-26 14:45:34
#134070 #600. HEIGHT Accepted 100 945 ms 1520 K C++ 14 / 709 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-19 2:52:58
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#134067 #600. HEIGHT Accepted 100 451 ms 1528 K C++ 14 / 797 B Lường Ngọc An 2023-04-19 2:51:34
#140385 #600. HEIGHT Accepted 100 269 ms 1536 K C++ 17 / 809 B Nguyễn Gia Bảo 2023-06-10 1:55:02
#134064 #600. HEIGHT Accepted 100 936 ms 1536 K C++ 14 / 677 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-04-19 2:50:56
#134792 #600. HEIGHT Accepted 100 323 ms 1548 K C++ / 636 B Vũ Xuân Lâm 2023-04-21 13:46:28
#134054 #600. HEIGHT Accepted 100 458 ms 1548 K C++ 17 / 771 B Trần Đăng Khoa 2023-04-19 2:47:04
#135816 #600. HEIGHT Accepted 100 459 ms 1564 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-27 14:29:10
#134307 #600. HEIGHT Accepted 100 914 ms 1564 K C++ / 718 B dtr 2023-04-19 16:18:58
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#135459 #600. HEIGHT Accepted 100 434 ms 1572 K C++ 14 / 759 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-26 8:10:01
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#135808 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1576 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:16:03
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#134947 #600. HEIGHT Accepted 100 431 ms 1592 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:21:57
#134046 #600. HEIGHT Accepted 100 456 ms 1592 K C++ 17 / 761 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-19 2:43:07
#134071 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 1592 K C++ 14 / 798 B Vũ Đức Anh 2023-04-19 2:53:07
#134026 #600. HEIGHT Accepted 100 439 ms 1600 K C++ 17 / 1011 B Trùm CUỐI 2023-04-19 2:39:46
#4838 #600. HEIGHT Accepted 100 276 ms 1600 K C++ 11 / 890 B Lê Công Bách 2020-03-14 6:35:44
#84571 #600. HEIGHT Accepted 100 472 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:28
#14700 #600. HEIGHT Accepted 100 265 ms 1600 K C++ 11 / 1010 B Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:41:22
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B Meow 2022-12-01 1:24:40
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#134645 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-20 15:50:14
#84565 #600. HEIGHT Accepted 100 962 ms 1612 K C++ / 754 B hm123 2022-05-24 8:45:36
#135031 #600. HEIGHT Accepted 100 335 ms 1616 K C++ 17 / 634 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:05:48
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B TKduybich 2022-10-11 14:41:34
#134052 #600. HEIGHT Accepted 100 908 ms 1644 K C++ / 629 B umm 2023-04-19 2:46:32
#71874 #600. HEIGHT Accepted 100 212 ms 1656 K C++ 14 / 774 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:11:37
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#133992 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 1668 K C++ 17 / 599 B Ninh Anh Vũ 2023-04-19 2:01:16
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#133997 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1720 K C++ 17 / 636 B Phạm Thanh Lam 2023-04-19 2:08:44


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: