Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:37:58
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#71043 #600. HEIGHT Accepted 100 122 ms 1264 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-02-05 13:36:29
#4836 #600. HEIGHT Accepted 100 279 ms 2796 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-03-14 1:33:12
#134378 #600. HEIGHT Accepted 100 298 ms 1200 K C++ 11 (Clang) / 2 K Kafuu 2023-04-20 7:08:56
#43799 #600. HEIGHT Accepted 100 275 ms 1728 K C++ 17 / 2 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-11 16:47:43
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#87554 #600. HEIGHT Accepted 100 761 ms 1504 K C++ 17 / 1 K Lê Thanh Tùng 2022-07-15 1:57:26
#67302 #600. HEIGHT Accepted 100 730 ms 3788 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-12-31 23:46:27
#134645 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-20 15:50:14
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#142942 #600. HEIGHT Accepted 100 448 ms 6676 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-07-16 5:41:16
#134026 #600. HEIGHT Accepted 100 439 ms 1600 K C++ 17 / 1011 B Trùm CUỐI 2023-04-19 2:39:46
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#14700 #600. HEIGHT Accepted 100 265 ms 1600 K C++ 11 / 1010 B Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:41:22
#42640 #600. HEIGHT Accepted 100 285 ms 1728 K C++ / 1002 B always tle 2021-07-19 14:56:19
#85517 #600. HEIGHT Accepted 100 267 ms 1744 K C++ 17 / 914 B NMD 2022-06-11 11:21:46
#4838 #600. HEIGHT Accepted 100 276 ms 1600 K C++ 11 / 890 B Lê Công Bách 2020-03-14 6:35:44
#5330 #600. HEIGHT Accepted 100 540 ms 16056 K C++ 11 (NOI) / 886 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 8:55:01
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#76245 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 2136 K C++ 17 / 823 B DEATH 2022-03-03 3:22:52
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#140385 #600. HEIGHT Accepted 100 269 ms 1536 K C++ 17 / 809 B Nguyễn Gia Bảo 2023-06-10 1:55:02
#135816 #600. HEIGHT Accepted 100 459 ms 1564 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-27 14:29:10
#134069 #600. HEIGHT Accepted 100 447 ms 1832 K C++ 14 / 798 B Vũ Đức Anh 2023-04-19 2:52:52
#134067 #600. HEIGHT Accepted 100 451 ms 1528 K C++ 14 / 797 B Lường Ngọc An 2023-04-19 2:51:34
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B TKduybich 2022-10-11 14:41:34
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#134054 #600. HEIGHT Accepted 100 458 ms 1548 K C++ 17 / 771 B Trần Đăng Khoa 2023-04-19 2:47:04
#134947 #600. HEIGHT Accepted 100 431 ms 1592 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:21:57
#84565 #600. HEIGHT Accepted 100 962 ms 1612 K C++ / 754 B hm123 2022-05-24 8:45:36
#134046 #600. HEIGHT Accepted 100 456 ms 1592 K C++ 17 / 761 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-19 2:43:07
#135459 #600. HEIGHT Accepted 100 434 ms 1572 K C++ 14 / 759 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-26 8:10:01
#135617 #600. HEIGHT Accepted 100 436 ms 1516 K C++ 17 / 759 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-26 14:45:34
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B Meow 2022-12-01 1:24:40
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#134307 #600. HEIGHT Accepted 100 914 ms 1564 K C++ / 718 B dtr 2023-04-19 16:18:58
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#135747 #600. HEIGHT Accepted 100 904 ms 1552 K C++ 14 / 709 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-27 12:05:11
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#84571 #600. HEIGHT Accepted 100 472 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: