Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13
#5348 #600. HEIGHT Accepted 100 3294 ms 53956 K Python 3 / 332 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 13:59:24
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#84565 #600. HEIGHT Accepted 100 962 ms 1612 K C++ / 754 B hm123 2022-05-24 8:45:36
#134070 #600. HEIGHT Accepted 100 945 ms 1520 K C++ 14 / 709 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-19 2:52:58
#134065 #600. HEIGHT Accepted 100 944 ms 1576 K C++ 14 / 677 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-04-19 2:51:08
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#134307 #600. HEIGHT Accepted 100 914 ms 1564 K C++ / 718 B dtr 2023-04-19 16:18:58
#134052 #600. HEIGHT Accepted 100 908 ms 1644 K C++ / 629 B umm 2023-04-19 2:46:32
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#134012 #600. HEIGHT Accepted 100 793 ms 2664 K C++ 17 / 523 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-19 2:32:12
#61646 #600. HEIGHT Accepted 100 791 ms 4336 K C++ 11 (NOI) / 364 B Lewjxz 2021-12-08 18:05:15
#134256 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1392 K C++ 17 / 388 B tuicutelamm 2023-04-19 13:17:15
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#87323 #600. HEIGHT Accepted 100 768 ms 1536 K C++ 17 / 908 B Lê Thanh Tùng 2022-07-12 6:25:46
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#139445 #600. HEIGHT Accepted 100 760 ms 1132 K C++ 17 / 640 B Mr_Nguyễn 2023-05-27 7:22:26
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#67302 #600. HEIGHT Accepted 100 730 ms 3788 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-12-31 23:46:27
#146442 #600. HEIGHT Accepted 100 621 ms 7148 K C++ 11 / 602 B Đoàn Trung Hiếu 2023-08-21 13:35:10
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#38354 #600. HEIGHT Accepted 100 537 ms 8384 K C++ 14 / 4 K Durex+_+ 2021-06-05 6:14:55
#134672 #600. HEIGHT Accepted 100 518 ms 4332 K C++ 17 (Clang) / 460 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-04-21 1:48:48
#134033 #600. HEIGHT Accepted 100 483 ms 2756 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-19 2:41:05
#84571 #600. HEIGHT Accepted 100 472 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:28
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:37:58
#134029 #600. HEIGHT Accepted 100 463 ms 1608 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-19 2:40:09
#131995 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 6648 K C++ 17 (Clang) / 665 B DD_RES 2023-04-11 0:51:15
#134071 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 1592 K C++ 14 / 798 B Vũ Đức Anh 2023-04-19 2:53:07
#134054 #600. HEIGHT Accepted 100 458 ms 1548 K C++ 17 / 771 B Trần Đăng Khoa 2023-04-19 2:47:04
#134046 #600. HEIGHT Accepted 100 456 ms 1592 K C++ 17 / 761 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-19 2:43:07
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#134067 #600. HEIGHT Accepted 100 451 ms 1528 K C++ 14 / 797 B Lường Ngọc An 2023-04-19 2:51:34
#134263 #600. HEIGHT Accepted 100 450 ms 1612 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-19 13:42:59
#142942 #600. HEIGHT Accepted 100 448 ms 6676 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-07-16 5:41:16
#134026 #600. HEIGHT Accepted 100 439 ms 1600 K C++ 17 / 1011 B Trùm CUỐI 2023-04-19 2:39:46
#135617 #600. HEIGHT Accepted 100 436 ms 1516 K C++ 17 / 759 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-26 14:45:34
#135459 #600. HEIGHT Accepted 100 434 ms 1572 K C++ 14 / 759 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-26 8:10:01
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#134978 #600. HEIGHT Accepted 100 350 ms 2756 K C++ 17 / 576 B Đặng Châu Anh 2023-04-23 8:17:04
#135809 #600. HEIGHT Accepted 100 337 ms 1724 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:16:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: