Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13
#5348 #600. HEIGHT Accepted 100 3294 ms 53956 K Python 3 / 332 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 13:59:24
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#38351 #600. HEIGHT Accepted 100 534 ms 8400 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-05 6:04:32
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#146442 #600. HEIGHT Accepted 100 621 ms 7148 K C++ 11 / 602 B Đoàn Trung Hiếu 2023-08-21 13:35:10
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:37:58
#142942 #600. HEIGHT Accepted 100 448 ms 6676 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-07-16 5:41:16
#131995 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 6648 K C++ 17 (Clang) / 665 B DD_RES 2023-04-11 0:51:15
#135173 #600. HEIGHT Accepted 100 469 ms 4428 K C++ 17 / 460 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-04-24 12:09:04
#61646 #600. HEIGHT Accepted 100 791 ms 4336 K C++ 11 (NOI) / 364 B Lewjxz 2021-12-08 18:05:15
#67302 #600. HEIGHT Accepted 100 730 ms 3788 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-12-31 23:46:27
#134015 #600. HEIGHT Accepted 100 352 ms 2928 K C++ 17 / 576 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-19 2:33:44
#4836 #600. HEIGHT Accepted 100 279 ms 2796 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-03-14 1:33:12
#134033 #600. HEIGHT Accepted 100 483 ms 2756 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-19 2:41:05
#134978 #600. HEIGHT Accepted 100 350 ms 2756 K C++ 17 / 576 B Đặng Châu Anh 2023-04-23 8:17:04
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#76245 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 2136 K C++ 17 / 823 B DEATH 2022-03-03 3:22:52
#141599 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 2128 K C++ 17 / 465 B khacdanh 2023-07-04 8:11:09
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#134034 #600. HEIGHT Accepted 100 305 ms 2056 K C++ 17 / 518 B Fan Arsenal 2023-04-19 2:41:08
#129138 #600. HEIGHT Accepted 100 303 ms 2000 K C++ / 670 B yofwyst 2023-03-27 13:09:45
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#141073 #600. HEIGHT Accepted 100 266 ms 1864 K C++ 14 / 589 B Nguyễn Quang Kỳ 2023-06-30 7:04:35
#43800 #600. HEIGHT Accepted 100 280 ms 1864 K C++ 17 / 1 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-11 16:56:22
#134069 #600. HEIGHT Accepted 100 447 ms 1832 K C++ 14 / 798 B Vũ Đức Anh 2023-04-19 2:52:52
#85517 #600. HEIGHT Accepted 100 267 ms 1744 K C++ 17 / 914 B NMD 2022-06-11 11:21:46
#42640 #600. HEIGHT Accepted 100 285 ms 1728 K C++ / 1002 B always tle 2021-07-19 14:56:19
#135809 #600. HEIGHT Accepted 100 337 ms 1724 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:16:27
#133997 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1720 K C++ 17 / 636 B Phạm Thanh Lam 2023-04-19 2:08:44
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#133992 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 1668 K C++ 17 / 599 B Ninh Anh Vũ 2023-04-19 2:01:16
#134633 #600. HEIGHT Accepted 100 432 ms 1656 K C++ 17 / 747 B Vũ Minh Huyền 2023-04-20 15:31:02
#5329 #600. HEIGHT Accepted 100 298 ms 1648 K C++ 14 / 818 B Trùm CUỐI 2020-04-05 8:54:44
#134052 #600. HEIGHT Accepted 100 908 ms 1644 K C++ / 629 B umm 2023-04-19 2:46:32
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B TKduybich 2022-10-11 14:41:34
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#84570 #600. HEIGHT Accepted 100 937 ms 1624 K C++ / 635 B hm123 2022-05-24 8:57:06
#135031 #600. HEIGHT Accepted 100 335 ms 1616 K C++ 17 / 634 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:05:48
#134263 #600. HEIGHT Accepted 100 450 ms 1612 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-19 13:42:59
#134645 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-20 15:50:14
#134029 #600. HEIGHT Accepted 100 463 ms 1608 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-19 2:40:09
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: