Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 55 225 24.44%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 38 77 49.35%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
648 BTOWER 9 33 27.27%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
646 TGD 23 82 28.05%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 98 384 25.52%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
243 DANCE - Khiêu vũ 153 413 37.05%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%