Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
630 REPALIND 14 28 50.00%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 49 24.49%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 182 323 56.35%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 20 42 47.62%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 370 25.95%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 225 802 28.05%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 281 526 53.42%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%