Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 234 825 28.36%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 230 762 30.18%
4 QUINE - Hack não!!! 109 702 15.53%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
257 SEQ - Dãy số 145 672 21.58%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 284 602 47.18%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 173 568 30.46%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 102 551 18.51%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 79 523 15.11%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
402 PROJECTS - Dự án 236 461 51.19%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 147 447 32.89%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 151 434 34.79%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 232 424 54.72%
243 DANCE - Khiêu vũ 153 413 37.05%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%